Till oss som minns text-TV

Detta är en typisk dag att känna sig gammal på, i vart fall för oss som varit med lite. I dag fyller nämligen text-TV i Sverige trettiofem år. Text-TV var under många år min allra främsta källa till snabba nyheter och bred kunskap. Detta var alltså före internet, faxen, Facebook och Twitter. Till en början funkade inte text-TV på vilken teve som helst, det krävdes särskilda textmottagare men från 1980-talet blev text-TV standard i nya apparater. Det känns stort att ha varit med hela vägen. Och ja, jag tycker fortfarande text-TV är överlägset för snabb nyhetsscanning.

Inte nog med detta. I dag fyller också World Wide Web, www, år, tjugofem sådana. Inledningsvis trodde få på Tim Berners-Lees idé med att dela information via sammanlänkade datorer. I dag vet vi svaret och världen ser tack vare detta annorlunda ut. Från början var det inte öppet för alla men från och med 1993 blev nätet var mans egendom.

Själv kommer jag ihåg när jag skaffade min dåvarande arbetsplats första epostadress år 1995. Det höll på gick på tok big time… Tiderna förändras, för att citera Bob Dylan.

Det är sin sak att text-TV i dag fyller trettiofem år som fenomen. Än mer imponerande är att layouten i stort sett ser likadan ut i dag som då!

Kommentarer

Populära inlägg