Snackisar denna lördag

Lördagen den 29 mars anno 2014. Mariehamn sträcker på sig, rätar ut den trötta kroppen, svänger ner benen på den lurviga mattan, knyter nävarna och stretchar armar uppåt sträck. Vi är redo för en ny dag och har just nu att tackla följande.

Breaking News. Liscohuset brann av okänd anledning tidigt i morse. Det är andra branden på kort tid i en stad som under en längre tid varit förskonad från sådana. Bränderna behöver absolut inte ha med varandra att göra men understryker det gamla talesättet att olyckor sällan kommer ensamma. Hoppas Lisco kan komma tillbaka snabbt och vara den källa till lärdom och kreativitet det varit i snart sjuttio år. Lisco hör till de mest anrika företagen vi har i vår lilla stad och förtjänar ett bättre öde än en brand.

Och så över till dagens historielektion. I dag fast år 1809 var dagen då den ryske tsaren Alexander I utropades till storfurste av Finland vid lantdagen i Borgå. De finska ständerna svor tsaren trohet efter att i över sexhundra år ha hört till Sverige. Det finns de som tror att det är ungefär vad Putin är ute efter nu också. Först Ukraina, sedan Baltikum och därefter Finland... Själv ser jag möjligen något mer optimistiskt på framtiden.

Ha en bra lördag.

Släckningsbilarna stod på rad utanför Lisco tidigt i morse sedan brandlarmet gått.
Polisen var också snabbt på plats för den rutinmässiga brandplatsundersökningen. Det hör naturligtvis inte till vanligheterna att boklådor fattar eld så där av sig självt.

Kommentarer

Populära inlägg