19 miljoner till sjöfarten

Om framtiden är det som bekant näst intill omöjligt att sia. Fast detta är i allt väsentligt ändå en god nyhet för en hårt prövad bransch, sjöfarten. Finlands regering är nämligen redo att betala nitton miljoner euro för att delar av sjöfarten ska kunna anpassa sig till strängare svavelregler. Beskedet kom i går. Finland har gått från att vara kanske sämst i klassen till att dominera det mesta som gäller europeisk sjöfart, förhoppningsvis som katalysator till alla andra. Med sjöfarten är det som med det mesta annat. The more , the merrier! Bland de rederier som lyckats få stödet har vi två åländska: Godby Shipping Ab och Bore. Det är viktigare än någonsin att visa framtidstro just nu. Bra jobbat!

Trevlig helg, så här lyder pressmeddelandet från kommunikationsministeriet:

Rederier får stöd för miljöinvesteringar 
Kommunikationsministeriet har beviljat sex rederier och 22 av deras fartyg statsunderstöd för investeringar som görs i efterhand för att höja nivån på miljöskyddet. Miljöstöden är avsedda för kostnader för eftermontering av anordningar såsom svavelskrubbers.
Stöd har beviljats till Bore Oy Ab, ESL Shipping, Finnlines Oy, Godby Shipping, Neste Shipping och Tallink Silja. Investeringarna ska genomföras under åren 2013 och 2014. 
I statsbudgeten för år 2013 beviljades en fullmakt på 30 miljoner euro som stöd för sådana investeringar i anordningar som i efterhand, i syfte att förbättra miljöskyddet, installeras i fartyg som redan är i drift.
I enlighet med Europeiska kommissionens krav har man i bedömningen av ansökningarna beaktat de faktiska investeringskostnaderna samt de årliga extra kostnaderna för och avkastningen på investeringen under de fem första åren efter det att investeringen tagits i bruk.
Sammanlagt ansöktes stöd för 34 fartyg till ett värde av ca 71 miljoner euro. Två av de föreslagna investeringsprojekten var inte stödberättigande. De övriga avslagen berodde på avsaknaden av stödberättigande kostnader.
 
Stödbesluten har fattats särskilt för varje fartyg. Av det anslag som reserverats i statsbudgeten för investeringar som görs på fartyg i efterhand beviljas nu ca 19 miljoner euro. Bedömningen av ansökningarna visade att på en del fartyg är installationen av en svavelskrubber en företagsekonomiskt lönsam investering och därför kan inget statsunderstöd beviljas.
Detta är den teoretiska delen av svaveldirektivet. I praktiken är det betydligt mer komplicerat.

Kommentarer

Populära inlägg