I Stockholm finns tillväxten

Vision 8

Region Mälardalen är världens snabbast växande region. Det är viktigt att inleda samarbete med Stockholm Business Region och andra aktörer för att uppmuntra utländska investerare att satsa i Mariehamn.

Kommentar: I dag kanske det tar tre timmar från Stockholm till Åland. I morgon kanske det tar bara en timme, om flyget rycker upp sig och hittar marknaden. Det är ingen som helst omöjlighet att bo på det trygga och välskötta Åland och samtidigt jobba i det energiska och växande Stockholm. Här finns också det gemensamma språket och kunder som är beredda att betala mer för riktiga produkter

Man kan inte tillräckligt understryka hur viktigt det är att behålla och förstärka kontakterna gentemot Stockholm och resten av Mälardalen. På Åland har vi de finaste produkterna, i Stockholm finns kunderna.

Kommentarer

Populära inlägg