En konferens för framtiden

Vision 9

Arbeta för en gemensam framtidskonferens mellan Stockholm Business Region och Mariehamns stad/Ålands Näringsliv med inriktning på ekonomi och näringsliv samt högre utbildning och innovationer. 

Kommentar: Detta tangerar Vision 8 men är mer konkret. Mariehamns stad borde arbeta för en regelbundet återkommande träff mellan Åland och Mälardalen. Första året kanske det inte resulterar i något, kanske inte heller andra eller tredje men över tid kommer detta att skapa mervärde. Alla regioner brottas ständigt med samma utmaningar: hur ska det egentligen bli i morgon?

”Det märkligaste med framtiden är att den så småningom kommer att kallas för ’den gamla goda tiden’.” Ernest Hemingway

Kommentarer

Populära inlägg