En stad för de boende

Vision 2

Vi ska vara Ålands bästa bostadsort. Köpcentrat i grannkommunerna får inte förlama centrumutvecklingen – vi måste medverka till att det finns intressanta lokaler med konkurrenskraftiga hyror för restauranger, cafeer och annat som krävs för en levande stadskärna.

Kommentar: Detta är självklart enklare att säga än att göra men det kopplar samman med ohemula krav som ofta läggs på byggare och gör att priserna i sista ändan skjuter i höjden. Detta kan ha att göra med alltför stelbenta krav på dyra underjordiska parkeringar, petiga påpekanden kring balkonger och liknande detaljfrågor som gör byggandet dyrt och därmed svårfinansierat.


Här ryms både affärer och boende utan några som helst problem. Och enstaka höghus också!

Kommentarer

Populära inlägg