Vad ska vi leva på?

Man kan inte stärka de svaga genom att försvaga de starka. Man kan inte hjälpa de små genom att bryta ner de stora. Man kan inte skapa modiga människor genom att ta bort deras initiativkraft och självständighet.
Orden är inte mina utan prästen William J. H. Boetckers. Det finns de som tror det var Abraham Lincoln som först yttrade dem men det finns egentligen ingen forskning som stöder det. Hur som.
Så här borde det se ut i Ålands naturbruksskola alla dagar.
Dessa ord tänker jag på när jag kör hem från det stora seminariet om framtidens jordbruk som Åländsk Center arrangerade i går kväll. Närmare etthundrafemtio ålänningar kom till Ålands naturbruksskola för att lyssna och prata. Det är en direkt följd av den stora bondedemonstrationen som ägde rum tidigare.

Det handlar om framtiden för jordbruket och huruvida Åland ska erbjuda sina jordbrukare samma ekonomiska stödnivåer som man gör i Finland, i Sverige och i EU och vad som händer om man inte gör det. Frågan är extremt komplex och man landar lätt i detaljer som är omöjliga att begripa.

Därför tänker jag stanna vid den första och den största frågan i det EU som bestämt att mat ska stödjas med skattemedel. Ska de åländska jordbrukarna erbjudas samma stödmöjligheter som sina konkurrenter? Vilka blir konsekvenserna om man inte gör det? Så här tror jag:
• Om man drar ner på miljöstödet resulterar det i mer konstgödsel och sämre produkter. Den åländska konkurrenskraften försvagas gentemot konkurrenterna.• Om åländska producenter inte kan matcha konkurrenternas priser blir de utslagna vilket skapar ringeffekter för den extremt viktiga exportindustrin.• Om exportindustrin försvagas eller försvinner blir det dyrare att importera produkter till Åland då bilar tvingas köra tomma ena vägen.
Det finns hundratals andra och säkert bättre argument men i mitt tycka är dessa tre avgörande. Denna fråga om framtidens jordbruk är nämligen mycket större och viktigare än många tycks tro. Det handlar om vad vi på Åland ska leva av i framtiden. Det går inte att byta pengar och varor uteslutande med varandra och tro att det skapar tillväxt. Vi måste sälja produkter och fokusera på sådant vi är bra på och göra det ännu bättre.

Larmen om giftiga livsmedel avlöser varandra. I morse såg jag på teve hur vanliga jordgubbar besprutats på ett sådant sätt att de är tveksamma som människoföda. Vi vet att folk runtom oss och vi själva i allt högre grad analyserar vad vi äter och hur vi lever. I en sådan framtid gäller det att erbjuda råvaror som är att lita på. Det tror jag vi på Åland har förutsättningar för.
Så här lyder inledningen i sin helhet, på engelska:
You cannot bring prosperity by discouraging thrift.You cannot help small men by tearing down big men.You cannot strengthen the weak by weakening the strong.You cannot lift the wage earner by pulling down the wage payer.You cannot help the poor man by destroying the rich.You cannot keep out of trouble by spending more than your income.You cannot further brotherhood of men by inciting class hatred.You cannot establish security on borrowed money.You cannot build character and courage by taking away man's initiative and independence.You cannot help men permanently by doing for them what they could and should do for themselves.

Kommentarer

Populära inlägg