Med fokus på Östersjön

Efter ett på många sätt mycket inspirerande ALDE-möte i Dublin bar det av vidare mot Hamburg för ett Standing Committee-möte med BSPC (Baltic States Parliament Conference). Där handlar det om att skapa förutsättningar för alla länder runt Östersjön på ett sätt så Östersjön tillfrisknar och på nytt blir det friska hav det var förr. Det är riktiga och, framför allt, viktiga frågor.

Så här sammanfattade jag det hela i ett pressmeddelande efteråt:
Förslag från Åland: Sätt fokus på energin 
Vid sidan av Nordiska Rådet är BSPC (Baltic States Parliament Conference) den enda internationella gruppering där Åland deltar på samma grunder som andra. I BSPC har Åland lika stor vikt som till exempel Tyskland, Sverige eller Finland. Man har en röst vardera. Hela BSPC möts en gång per år, senast i St Petersburg tidigare i höstas. Mellan de mötena träffas en styrelse (Standing Committee) för att dra upp de operativa linjerna kring BSPC-samarbetet. Ett sådant möte hölls i måndags i Hamburg med Jörgen Pettersson och Niclas Slotte på plats. 
Bland de aktuella frågorna fanns tillsättande av en arbetsgrupp (Working Committee) efter att den nuvarande nästa år gjort klart sitt arbete kring Green Growth and Energy Efficiency”, där ålänningarna Tony Asumaa är viceordförande och Ville Walve medlem. Diskussionen kring vad en framtida arbetsgrupp borde hantera och närmare tränga in i kretsade mycket kring uppfinningar, sjöfart och förnyelsebar energi. Från Ålands sida föreslog jag att gruppens uppdrag skulle rymmas under rubriken ”Innovation, New Fuels and Competitiveness in the Baltic Sea Area”. Förslaget togs emot med stort intresse från de övriga deltagarna, särskilt informationen kring Viking Lines kommande LNG-satsning uppskattades. 
Det är inte så konstigt. Hela Europa står inför en omställning från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Det är inte längre något som någon gång händer i framtiden. Skiftet måste ske nu, inte i morgon. Viking Line har på en svår marknad genom ett modigt beslut bestämt sig för att ställa sig i utvecklingens framkant. Det finns ett stort intresse kring alla länder runtom Östersjön kring detta. 
I mötet deltog även experter på Hamburgs kollektivtrafik och energieffektivt byggande. Den förste slog fast att dagens unga inte längre ser ett bilköp som något självklart utan i högre grad vill använda sig av kollektivtrafik. På byggsidan investerar Hamburg och omkringliggande regioner stora pengar i att hitta på alternativa energikällor som ska värma husen. Bland de mer spektakulära projekten demonstrerade man en energibunker där man med hjälp av specialkonstruerade batterier, solkraft och biogas skapar ett kraftcentrum av en gammal bunker från andra världskriget. 
Det är uppfriskande att se den beslutsamhet som finns runtom i Europa när det gäller att hitta nya energikällor och minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland och andra oljeexportörer. I till exempel Danmark har man bestämt sig för att hälften av energin ska komma från vindkraft år 2020, 70 procent om man räknar in även biogas. Det är ett djärvt men nödvändigt mål att sträva mot.
I kväll över till något helt annat, stadsfullmäktiges budgetdebatt i stadshuset. Då måste vi slå fast riktlinjerna för det kommande året på ett sätt så det är vi som är vuxna i dag som betalar, inte de som blir vuxna i morgon. De besluten kan innebära förändringar som inte till alla delar utgör förbättringar.

Ålands män för Östersjön var just den här dagen undertecknad och delegationssekreterare Niclas Slotte.
Så här såg det ut när Östersjöns framtid diskuterades i rådhuset i Hamburg i går.

Kommentarer

Populära inlägg