Kunden är viktigast


Bara ett inlägg till från det politiska livet i staden. Vi hade som bekant stadsfullmäktige på tisdagskvällen och diskuterade bland annat tertialrapporten som tyvärr visar på ökande underskott. Mitt och Mariehamnscenterns inlägg lät så här. I övrigt får jag tillönska alla en riktigt trevlig fredagskväll och helg!

Herr ordförande,
Man får vara glad för det lilla när det gäller utfallet av årets första åtta månader. Det är självklart bekymmersamt att landa 2,8 miljoner euro under budget. Det skapar ingen stabil grund för fortsatt utveckling. Det är dock tröstande att det egentliga minuset verkar vara mindre eller en och en halv miljon euro. Även om stadsdirektören som ni nyss hörde flaggar för att underskottet fortsätter växa. 
Inför den stundande budgetbehandlingen är detta bra att veta. Man borde inte med hjälp av analysmetoden fingret i luften köra på som vi gjort och hoppas att skatterna dyker upp någonstans på vägen. Det är inte att ta ansvar. Ska man sköta ett samhälle måste prognoserna basera sig på faktaunderlag och analyser. De siffror vi har framför oss tyder i allt väsentligt på att inkomsterna fortsätter att minska av skäl som har med allmän lågkonjunktur och avtagande tillväxt att göra.
Mariehamnscentern menar att denna tertialrapport är ett utmanande underlag inför nästa år som dessvärre inte ser ut att bli bättre, snarare tvärtom. Vi måste vända och vrida på varenda litet moment i budgeten för att den ska bringas i balans. Och det måste ske utan att höja skatten för medborgarna. Mariehamnarnas införtjänade medel arbetar bäst utifrån deras egna behov och deras egna plånböcker. Vi förhåller oss borgerligt till detta dilemma och menar att Mariehamns stad ska kunna klara sig på de skattepengar som i dag flyter in. Vi måste istället koncentrera oss på att göra det vi måste göra och uppmuntra de näringar vi kan uppmuntra i syfte att få till stånd en ny tillväxt.
Vi konstaterar också att det av allt att döma finns en ökad medvetenhet i organisationen kring behovet av effektiviseringar. Det är bra men inte tillräckligt bra. Vi har kunnat konstatera att det visat sig svårt att förtäta, centralisera och flytta om befintliga verksamheter. Det sägs skapa oro bland personalen vilket är naturligt. Men det får inte stoppa processen. I allt som Mariehamns stad gör ska man ha medborgarna i första rummet.
Skattebetalarna är våra kunder och ska behandlas som sådana, med största respekt. Allt vad vi gör ska vi se ur ett kundperspektiv. För att ta ett exempel. Det är inte okej att som stadsbo tvingas löpa mellan stadshuset och tekniska verken för att bygga ett garage eller ett hus. Vi måste göra det enkelt för dem vi tjänar. Inte i första hand tänka på vår egen eller våra tjänstemäns bekvämlighet.
Under året som gått har vi tagit i bruk en ny förvaltningsstadga som ger verktygen till förvaltningen att genomföra de budgetramar som vi politiska beslutsfattare upprättar. Kanske är det därför ganska få ärenden nuförtiden når fullmäktige. Det är en frihet under stort ansvar och det förpliktigar och ställer höga krav. Den högsta stadsledningen ska se till att underlydande chefer och så vidare neråt i organisationen ska genomföra det som är nödvändigt.
Precis som på alla andra arbetsplatser måste även förvaltning anpassa sig till verkligheten, inte tvärtom. Att fortsätta bygga en stad med pengar man inte har är varken klokt eller hållbart. Vi är skyldiga våra barn att skapa balans i denna budget och hitta utrymme för sådana investeringar som inte är kostnadsdrivande men väl samhällsbyggande. Tack för ordet.
På samma tema skrev vi också en insändare, här i Nya Åland.
Så här kan kommunal byråkrati ibland upplevas ur ett kundperspektiv. Så får det inte vara. Skattebetalarna har rätt att få enkla system som är lägga att begripa. Det sparar vi alla både tid och pengar på.

Kommentarer

Populära inlägg