Locket på Uruguay

I lagtinget i dag gick största delen av tiden åt till att diskutera landskapets bokslut för 2011 tillsammans med medföljande revisionsberättelse. Det var kanske ingen klang- och jubelföreställning men likväl intressant. Den frågan ska vi nu hantera i finans- och näringsutskottet (FNU).

På agendan hade vi också ett ärende av mest formalianatur som ändå i sin simpelhet förde med sig en liten inblick i den så kallade stora världen. Som varför skatteavtal mellan länder alltid skrivs på engelska och finska men bara ibland på svenska. Så här lät det ungefär när jag presenterade förslaget:

Mariehamn, den 10 september 2012 
Fru talman, 
Som en liten kugge i en stor värld drar även Åland sitt lilla strå till den stora skattestacken. Det är ett viktigt arbete och går ut på att skattesmitare ska stoppas. Därför har vi i Ålands lagting med jämna mellanrum att ta ställning till olika avtal och protokoll som ger staten muskler att beskatta även medborgare som hellre förvarar tillgångarna utomlands än hemma. 
Oftast handlar detta om ett standardförfarande då den åländska behörigheten när det gäller just skatter som bekant är icke existerande. Ändå ska detta lagting godkänna framställningarna från regeringen vilket oftast varit och är friktionsfritt. Den här gången när det gäller dubbelbeskattningsavtalet mellan Finland/Åland och Uruguay fastnade dock utskottet vid två skrivningar längre bak i avtalet som knyter ihop det man kommit överens om. Det står att läsa att avtalet upprättats i två exemplar på ”finska, spanska och engelska språken”. Inte svenska, vilket fick oss att titta lite närmare på just den frågan. Det är ju inte helt hundra att avtal som inte finns på svenska ska antas på det annars svenskspråkiga Åland. 
Förklaringen är följande. Det viktigaste först. Om avvikelser skulle uppstå mellan parterna är det endast den engelska versionen som gäller. Skälet till det är att dessa skatteförhandlingar enbart förs på engelska. Sedan skrivs avtalen även på de förhandlande parternas eget eller egna språk. OM motparten, i det här fallet Uruguay, skulle ha fler än ett officiellt språk, skulle avtalstexten även ha översatts till det och till svenska i Finland. Men eftersom Uruguays enda officiella språk är spanska blev konsekvensen att språken vid sidan av engelskan i avtalet och protokollet blev spanska och finska. 
Så efter denna lilla fördjupning i internationell diplomati har vi från utskottets sida inget att tillägga utan tillstyrker enhälligt att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet. 
Tack.
Utskottskollegan Petri Carlsson tillade efteråt att själva framställan till Ålands lagting självklart kom på svenska, vilket är riktigt och sant.

Här i Uruguay är fint att vara och här är de duktiga på bland annat fotboll. Fast numera är det inte heller tillåtet att gömma undan obeskattade tillgångar här.

Kommentarer

Populära inlägg