fredag 14 september 2012

Ett litet tankeexperiment

Avslutade gårdagen tillsammans med övriga klubbmedlemmar i lagtingets auditorium. På dagordningen fanns blott ett ämne. Hur ska Åland och dess sexton kommuner klara servicen till sina medborgare i framtiden? Frågan är både lätt och svår samtidigt. Lätt för att det är nödvändigt. Pengarna måste i framtiden användas klokare än i dag. Svår eftersom viljorna liksom vägarna är många. Det framstod extremt tydligt i går. Idéerna formligen forsade fram under diskussionen. Detta är inget nytt, den kommunala strukturen på Åland har diskuterats sedan begynnelsen.

Inom landskapsregeringen pågår dessutom ett konkret arbete i form av en samhällsstrukturreform som i allt väsentligt går ut på samma sak. Hur ska man så långt det är möjligt bibehålla servicen till medborgarna till en billigare peng än i dag?

Vi borde försöka hitta en lösning som går ut på att alla (eller i vart fall så många som möjligt) har det lika bra som i dag, fast till en lägre kostnad. För att lyckas med det tror jag dagens kommunala strukturer är en bra början. Genom att vara engagerad i sin kommun är man själv med och formar sin egen framtid likväl som andras. Ändå är det ett faktum att vi i dag har sexton kommunkanslier som gör i stort sett samma saker. Skriver protokoll, räknar löner, administrerar väghållning, skolor, åldringsvård och barndagvård. Lite yvigt uttryckt.

Låt mig då komma med ett tankeexperiment. Vad skulle hända om man med i stort sett omedelbar verkan skulle flytta kommunalkontorens sysslor i Geta, Saltvik, Sund och Finström till Godby? Och på samma sätt all administration på Vårdö, Kumlinge, Sottunga, Kökar, Brändö och Föglö till Degerby. Samt kontoren i Hammarland, Eckerö, Lemland, Lumparland och Jomala till Kyrkoby i Jomala? Inget mer och inget mindre. Alla fullmäktigen skulle finnas kvar liksom alla styrelser och nämnder för att på det viset bibehålla de politiska strukturerna och medbestämmandet.

Jag vet att det finns minst hundra skäl till att detta är ”omöjligt”. Men frågan är om det finns minst hundra plus ett skäl till att det är nödvändigt? För sist och slutligen. Hur viktiga är egentligen de kommunala kommandobryggorna för de invånare som vill ha vård, skola och omsorg så nära sig själv som möjligt? Om alternativet är att alla går på knä ekonomiskt, till följd av allt högre skatteuttag och allt sämre service? Genom att samarbeta på bred front skulle man sannolikt nå kraftiga samordningsvinster.

Frågan jag kastar fram ska betraktas för vad den är. En vild tanke framkastad i en brainstorming. Bakgrunden är brutalt ekonomisk. Det Åland vi känner i dag är inte samma Åland som vi ska bo i i morgon. För att vi ska kunna fortsätta utveckla vårt samhälle måste vi först bringa det i finansiell balans, sedan kan vi på allvar börja investera igen. I dag gör hela Åland av med mer pengar än som flyter in. Så kan det inte fortsätta.

Och när jag en gång håller på. Hur klokt är det på riktigt att ha två högstadiedistrikt utanför Mariehamn?! När ett skulle klara av elevunderlaget utan minsta problem.

Och med det får jag önska alla en trevlig helg!


När det hänger på att man är hungrig finns alltid lösningar att hitta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Centerns linje vann i staden

Med hjälp av skatter finansierar vi all samhällsservice. Skatter är nödvändiga för att vi ska känna stolthet över våra gemensamma egendomar....