En viktig dag för hela Åland

Fredagen den 10 augusti 2012. Det är inte vilken dag som helst. Viking Lines miljöfartyg ms Viking Grace ska sjösättas. Det är en stor dag för åländsk sjöfart, för finländsk skeppsbyggnadstradition och för resandemönstret på Östersjön. Men först något helt annat som också är ett slags jubileum, i alla fall för oss fartygsnördar som det finns fler av än man kunde tro.

Hade vi skrivit 1628 och hade vi levt i Stockholm hade vi i likhet med några tusen andra själar just i dag stått på Skeppsholmen (i dag Blasieholmen) och sett på när den tidens allra största stolthet lade ut. Regalskeppet Vasa var klar för strid och äventyr efter en byggtid på bara tre år. Hur det gick vet vi alla. Örlogsfartyget hann nästan bara ut ur hamnen innan hon slog runt och tog med sig uppemot femtio män i djupet. Så här målande skriver Wikipedia om händelsen:
”10 augusti 1628 beordrade kapten Söfring Hansson att Vasa skulle sätta segel på sin jungfrufärd mot ankringsplatsen vid Älvsnabben i Stockholms skärgård där hon skulle ta ombord soldater och proviant. Dagen var klar och stilla och den enda vind som blåste var en lätt bris från sydväst. Skeppet bogserades längs stranden till den södra delen av hamnen där man satte tre av de tio seglen, och skeppet började röra sig österut. Kanonportarna på nedre batteridäck var öppna och kanonerna sköt salut när man började lämna Stockholms hamn.
Efter att Vasa hade kommit ur lä, fyllde en kastvind hennes segel och krängde plötsligt åt babord. Skoten släppte, och skeppet rätade upp sig när kastvinden passerat. Snart kom ytterligare en kastvind som åter tvingade ner skeppet på babords sida och den här gången krängde hon så kraftigt att vatten började forsa in i de öppna kanonportarna. Det inrusande vattnet gjorde att Vasas slagsida ökade och att barlasten blev förskjuten. Hon kantrade och sjönk på 32 meters djup, 120 meter från stranden. Överlevande besättningsmedlemmar klängde sig fast vid flytande bråte och de många närliggande småbåtarna som låg ute skyndade sig att undsätta. Trots deras insatser och det korta avståndet till land drunknade mellan 30 och 50 människor när skeppet sjönk enligt samtida rapporter. Flaggor och vimplar på för- och stormasten stod fortfarande ovanför vattenytan, men lutade kraftigt åt babord eftersom ballasten hade förskjutits när skeppet kantrat. Vasa sjönk i åsynen av en stor folkmassa om hundratals, om inte tusentals, vanliga stockholmare som kommit för att se det stora skeppet avsegla. Bland åskådarna fanns även utländska ambassadörer som tjänstgjorde som spioner åt Gustav II Adolfs vänner och fiender.”
Det gick alltså rejält galet men tack vare detta kan Stockholm i dag stoltsera med ett av världens mest unika muséer – Vasamuseet, som sannolikt betytt mer för Sverige som nation än någonsin ytterligare ett krigsfartyg hade gjort på 1600-talet.

I dag är det också en märkesdag för åländsk sjöfart. I dag ska nämligen fartyget som alla hoppas ska sätta fart på Viking Line sjösättas i samband med en solenn ceremoni i Åbo. Där springer just nu hjälmprydda Viking Line-människor runt med elden i baken tillsammans med alla varvsarbetare för att allt ska vara på topp när alla gäster anländer till varvet där Viking Grace just nu ligger i en torrdocka. Det ligger såklart stor spänning i luften. Inte så mycket för om fartyget ska flyta eller inte, för det gör det. Men för hur den så kallade marknaden ska ta emot fartyget som i en massa olika avseenden är något fullständigt unikt för passagerartrafiken på Östersjön. Av bilderna och filmerna på projektets hemsida att döma är fartyget en skapelse som bär få, om ens några, likheter med de färjor vi vant oss vid över åren.


Det ligger mycket i potten. Viking Line bär i dag stora likheter med jätten Nokia som tack vare extrema framgångar aldrig såg när konkurrenterna tog innerkurvan och körde förbi. Samma sak har estniska Tallink gjort med Viking Line tack vare låga löner, kreativitet och oförvägenhet. Därför är Viking Grace en extremt viktig satsning för Viking Line som mer än något annat bolag bär den åländska framtiden på sina axlar.

Alla kan inte vara på plats och se ceremonin men på hemsidan kan man följa sjösättningen live från klockan 14.00. Det är också unikt liksom alla de sociala media som rederiet tagit till hjälp i historieskrivningen (storytellingen) kring projektet. Med Viking Grace har Viking Line visat att man är beredd att satsa högt på en ljusnande framtid. Det är något vi alla borde låta oss inspireras av.

Ha i övrigt en trevlig helg!

Så här ser Viking Grace ut där hon ligger i dag. Fast på eftermiddagen ska hon flyta på egen köl.

Kommentarer

Populära inlägg