Åland fortsätter växa

I dag offentliggjordes Finlands budgetförslag för 2013. Tillväxt är det allting annat överskuggande målet, men den kommer inte gratis. Staten dras alltjämt med ett kraftigt budgetunderskott och statsskulden beräknas nästa år uppgå till nittiofem miljarder euro. För Ålands vidkommande betyder budgeten följande (se tabellen nertill), tyvärr bara på finska än så länge. Den egentliga klumpsumman ser än så länge ut att stiga något medan skattegottgörelsen kvarstår på samma nivå som i dag eller tjugofem miljoner euro. Lotteriskatten som Paf genererar och som återbärs till landskapet uppgår till hela tretton miljoner euro eller fyra miljoner mer än i år. Fast. Och. Detta. Är. Viktigt. Som situationen i dag ser ut i Europa är risken extremt hög att denna finansiella karta måste ritas om rejält under höstens lopp.

Kolumnerna är från vänster 2011 års resultat, prognosen för 2012, budgeten för 2013 och förändringen mellan 2012 och 2012 i euro samt procent. Alla siffrorna är i tusental euro. OBS! Man ska komma ihåg att i stapeln för 2012 finns femtio miljoner euro i extra anslag för den så kallade Finlandskabeln. 
I går kom nya uppmuntrande uppgifter från Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub). Åland fortsätter växa till följd av inflyttning. Fler vill vara med och dela på dessa 6.500 öar som landskapet består av. Därmed fanns det 28.526 hemmaålänningar som bodde här per den 30 juni. Utanför våra öar finns minst lika många och minst lika intresserade så kallade bortaålänningar. Det ska vi vara glada för. Ju fler som känner sig som ålänningar, desto bättre. Vi behöver arbetskraft och vi behöver nya idéer för att stå rustade inför en framtid som ser osäkrare ut än på länge.


Att Åland fortsätter växa är nödvändigt för tillväxtens skull. Mot bakgrund av svaga siffror från Finland och ännu svagare siffror från Storbritannien är det en synnerligen oroande utveckling i vår omvärld. Det är inte längre bara Grekland, Italien, Spanien och Portugal som har det kämpigt. Och detta sprider sig garanterat. Den åländska ekonomin är baserad på en klumpsumma som av siffrorna i Europa att döma över tid riskerar att sjunka istället för att bibehållas eller helst stiga. Till detta ska läggas en skattegottgörelse som om man ser till de så kallade åländska storbolagens resultat i stort sett kommer att bli noll inom en nära framtid.

Om tillväxten upphör och skatteunderlaget minskar blir landskapet Ålands situation extremt utmanande. Det sade jag i lagtinget i våras när omställningsbudgeten presenterades. Sedan dess har utvecklingen i Europa och det exportberoende Finland gått åt fel håll vilket kan innebära att de planerade besparingsåtgärderna är för få. Detta leder till en enda slutsats hur besvärlig den än är. Det måste bli värre innan det blir bättre. Tur att hösten är här så folk börjar jobba igen istället för att blanda paraplydrinkar och grilla biffar. För en sak är klar – det skapar inte tillväxt; eller kanske, men på fel ställe...

Så här ser befolkningstillväxten ut på Åland i dag. Fler och fler vill bli ålänningar. Det är ett gott betyg på det samhälle vi lever i.

Kommentarer

  1. Större ä inga bättre alla gånger, o varför måste de alltid sig så att de ska va turkar o negrer som flyttar hit, de e ju inge bra betyg att de bara e dom som vill komma hit, svenskar o finnar verkar ju inte villa lag sig hit i sådana mängder som utbölingarna.
    De va no bättre förr när alla kännd alla o allt bortom bygränsen va okänd mark

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg