Frågor och svar om budgeten

Ska snart släppa det här med inbesparingar för några dagar. Måste bara fortsätta på temat från i går som engagerat många. Reaktionerna är varken överraskande eller försiktiga. Det råder många åsikter om den omställningsbudget som landskapsregeringen fått lagtingets uppdrag att arbeta efter. En sak är solklar. Besparingar är enkla att prata om, men svårare att genomföra.


Om man fortfarande, i likhet med oppositionen i Ålands lagting, inte tycker det är nödvändigt att dra ner på våra utgifter rekommenderar jag den här länken för att komma i stämning. Det är nämligen inte bara Åland som står inför en omställning. Europa gör det också. Kanske snabbare än vad man befarat.


Min kompis Krille Mattsson från Sund skriver så här på FB:
”Intressant läsning. Förvisso det vi redan hört en längre tid. Kanske min tes om att gasa och bromsa smart inte stämmer längre, likt en rallyförare... Var gasar LR? För var ni vill bromsa vet vi. Eller är det bara bromsen på och fler pålagor till kommunerna via lagstiftning?

Det är det smarta som är det svåra. Sund står inför ett stålbad inför 2013, det ser inte bra ut hittills för 2013 – vi är redan drygt 200 000 e över budget i och med tilläggsanslag (lagstadgade). För att spara in detta och annat krävs troligen nedskärningar i servicen (smart), höjda avgifter och införande av exempelvis fastighetsskatten för stadigvarande boende... och kommunalskatten kanske måste höjas igen. Var ska vi gasa smart? Ideer finns men hittar vi gemensamma mål politiskt? Sorry JP, det blev lite kommunalt detta...”SVAR: All politik är lokal. Det är i ens eget hem det börjar för att därifrån utvecklas till linjer och principer och samhällsbygge. Av det skälet är kommunerna viktiga skolor för hela den demokratiska processen. Men enkelt är det inte. Just nu finns fyra (i praktiken förmodligen många fler) olika scenarior på hur man ska bygga vidare. Ett annat sätt är att göra som i Sottunga där man dragit ner administrationen till i det närmaste noll för att spara på utgifter. Då blir det de förtroendevalda som sköter det dagliga jobbet. Av det enkla skälet att alternativen saknas. Är det uthålligt? Är det rättssäkert? Är det möjligt? Har faktiskt ingen aning men just nu går det på något sätt. Jag tror inte kommunerna kan fortsätta som i dag mot bakgrund av hur försörjningskvoten arbetar åt fel håll. Det krävs en rejäl omställning där jag tror vi får ta gammalt hederligt talkoarbete till bruks igen.


Och ja, du har rätt. Hittills har det mest av allt handlat om att spara. Det har sina skäl. Obalansen hade gått så långt när regeringsbytet inträffade att ekonomin krävde snabba åtgärder. När dessa är avklarade blir det också nysatsningar. Exakt hur och vilka räknar jag med att regeringen ska återkomma till i samband med höstens budgetmangling. Just nu, när omställningen börjar, måste budskapet först vara spara (bromsa) för att nå balans. När vi klarat av det ska satsningarna också komma.

Lars-Erik Brunström fyllde på med följande på FB:
”Men för tusan! Vi är ju ett land och vi behöver varandras support i svåra lägen. Att vi är 16 kommuner, betyder inte att en del skall "blöda". Att slå ihop till c:a 2 kommuner löser väl inte problemen, dock kan de gömmas! Politikernas uppgift är ju, trots allt, att samverka/samarbeta (går ganska bra hittills) och att fördela de medel som står till buds. Men "viligare" metoder eftersöks. Good luck!”

SVAR: Tack för det. Jag tror också kommunerna är viktiga för närdemokratin och den lokala stoltheten. Besluten som fattats är ingalunda enkla. Ingen människa eller politiker vill väl egentligen göra tillvaron svårare för medborgarna. Men det går heller inte an att använda pengar som inte finns. Tillsammans ska vi klara denna omställning, det är jag helt övertygad om.

Uttrycksfulla mjölkbonden Yvonnehankki Mattsson skräder inte orden på FB:
”Du skriver att vi bönder protesterade mot en privatisering av avbyteriet. Men vi protesterade mot en avveckling. Att privatisera och avveckla är två skilda saker. Många djurgårdar kommer att hamna sluta ifall avvecklingen av avbyteriet blir verkligt och det drabbar ÅCA negativt och i långa loppet hela Åland. Angående AVBYTERIET – när jag var på SLC kvinno och socialpolitiska utskottsmöte i Helsingfors på LPA = Lantbruksföretagarnas pensionsanstallt. Pratade de på LPA om att bonden borde försöka höja sin pension, men den är ju beroende av inkomsterna. Målet skulle vara att bondens inkomst skulle vara 20.000 euro per år – men många är långt långt efter. Målet var även att bonden skulle komma upp i 1000 euro i månaden i pension – men så var inte fallet för alla. Att sedan tro att djurbönder skulle klara av att själva betala avbyteri, när LR väljer att avveckla avbyteriet är en UTOPI. Att ha en avbytare per år 30 dagar (det som LR nu betalar för mjölkbönder) kostar bonden ca 6.000euro/år + moms, ifall du måste ha två avbytare kostar det ca 10.000 - 12.000euro + moms.

SVAR: Denna fråga är liten i förhållande till resten av besparingarna som ska göras. Ändå har den troligen debatterats mest av alla. Fråga mig inte varför, jag vet inte. Enligt förslaget ska avbyteriet år 2015 kosta skattebetalarna 200.000 euro istället för 650.000 euro som är fallet i dag. I sammanhanget borde man också konstatera att antalet smågårdar trots avbyteri har sjunkit och fortsätter sjunka. År 1990 fanns 207 mjölkgårdar, i dag finns drygt 40. Så vad det än är man gjort under dessa år, så har det i vart fall inte varit rätt. Detta förslag är möjligen radikalt men kanske också en vitamininjektion. För en sak är solklar från landskapsregeringens och näringsministerns sida.  Kor och mjölk och närproducerade produkter är framtidsbranscher. Därför gäller det att hitta bästa möjliga vägar för att nå dit. Redan nu får jag konstatera att frågan analyserats djupare än vad som förmodligen skett på många år. Av det skälet stödjer jag förslaget och ser fram mot hur privatiseringen i praktiken kommer att se ut. Man kan nämligen inte göra en omställning utan att ställa om.


Till sist över till något helt annat. En av världens finaste fotbollsklubbar fyller 120 år i dag. Liverpool. Och deras egen sång är precis vad som behövs på Åland (och i Europa och i resten av världen i går, i dag och i morgon). Ha en produktiv arbetsvecka!


Liverpool 120 år i dag!

Kommentarer

Populära inlägg