Och så några minnesord

Nej, detta är ingen krigsblogg, tvärtom. Fredligare texter får man leta länge efter. Men dagar som denna är värda att minnas av fler skäl. Som att det så kallade vinterkriget mellan Finland och Ryssland upphörde den 13 mars 1940 kl 11.00. Bland områden som då försvann från Finland har vi Karelska näset. Fredsfördraget undertecknades av statsminister Risto Ryti som efter det fick ägna all kraft åt att bygga upp det svårt sargade landet igen.


Efter kriget slog dock fältmarskalk Gustav Mannerheim (som förresten bland mycket annat var en gourmand) fast att:

”Utan den generösa hjälp i vapen och utrustning Sverige och Västmakterna givit oss, hade ett så långvarigt motstånd som vårt varit omöjligt gentemot de oräkneliga kanoner, tanks och flygmaskiner, som satts in mot oss.”
Förlusterna i människoliv blev knappt 28.000 finländare mot uppemot 200.000 ryssar.

Ett sätt att minnas de heoriska insaterna är att lyssna till detta allt medan man alltid ska minnas att mycket av det vi i dag kan åtnjuta skapades av människor generationer före vår. Och på samma sätt ska vi bygga dagens samhälle. Inte för oss själva utan för de som kommer.Kommentarer

Populära inlägg