Det finns bara en första gång

Det mest irriterande var då jag märkte att mina ben inte stod riktigt stilla medan jag pratade. De åkte av och an på golvet i talarstolen, som om de levde sitt eget lilla liv.

Det var alltså i går jag gjorde debuten ”på riktigt” i Ålands lagting. Jag är inte direkt ovan vid att tala inför folk men noterade ändå spår av fjärilar i maggropen. Vill ju göra rätt. Senast jag stod där i plenisalen och pratade var i samband med öspelen på Åland 2009 då hela organisationen höll sitt årsmöte i lokalerna. Inte höll benen på sådär då inte.

Ärligt. Talet var kanske inget som universiteten i framtiden ska använda i undervisningssyfte, får återkomma till dem! :-) Men det var det första och det kan bara vara en första gång. Så här löd det:

”Herr talman, kära lagtingskolleger,

Detta tillfälle är faktiskt unikt. Det är en stor ära och ett stort förtroende att stå här som det nya finans- och näringsutskottets förste ordförande. Detta nya utskott ersätter de gamla finans- och näringsutskotten. Det blir så när man reformerar lagtingsordningen och de tidigare fem större utskotten blir dagens tre. Jag ska fortsätta i denna rationella anda och nu presentera inte en utan tre framställningar från republikens president på en och samma gång. De har en gemensam nämnare och baseras samtliga på den internationella organisationen OECD:s rekommendationer. Den har, som en parentes, varit med och byggt upp Europas ekonomi ända sedan 1948 i lite olika former.

De tre framställningarna reglerar ett utbyte kring skatteinformation mellan Finland och Costa Rica, Macao och Seychellerna. Avtalen är i det stora hela likalydande och handlar om att undvika skadlig skattekonkurrens. Tidigare har ett relativt stort antal liknande avtal överenskommits med olika länder.

Finans- och näringsutskottet har alltså mot den bakgrunden samtyckt till att dessa tre avtal träder i kraft även i landskapet Åland. Tack för ordet!”

Och så blev det. Lagtinget höll med utan invändningar. Numera är det svårare för dem som av olika skäl vill förvara sina slantar, utan att underrätta den finländska skattebjörnen, i antingen Costa Rica, Macao eller Seychellerna.

I dag väntar en ny sittning tillsammans med kompisarna i utskottet. Då är det den planerade GMO-lagen som vi ska utlåta oss om. Ha själva en skön torsdag!

Att ro långt är lite som att stå i lagtingets talarstol. Man blir knäsvag efter ett tag!

Kommentarer

Populära inlägg