Det är mycket nu...

Ser att jag får frågor i bladen beträffande lite olika saker. Ska såklart försöka svara efter bästa förmåga.

Ja Jörgen, livet är inte enbart fotboll och trevliga vänner. Ålands Författningssamling bör samtliga i lagtinget känna till. Hur är det egentligen med den saken?
0457...
SVAR: Jepp, känner till den. Har hanterat den på samma sätt som jag en gång tog mig an Brott och Straff och Den åländska segelsjöfartens historia; som något man måste läsa för att förstå helheten, utan att egentligen brinna för det. Men det är gjort!

Du har fått flest röster och representerar det största partiet. Varför är du inte lantrådskandidat?
Bloggläsare
SVAR: Av två skäl, båda lika viktiga. 1. Jag har ännu inte den erfarenhet av förvaltning som ett lantråd eller en minister faktiskt måste ha. Det blir kontraproduktivt att gå in där och styra och ställa utan att ha insikt i den verkligheten. Jag ska nu skaffa mig den för att vara förberedd i framtiden. 2. Det är partiet, dess styrelse och dess lagtingsgrupp som utser kandidaterna till talmansposter och regeringen. Det vore väldigt fel att basera en regeringsbildning på bara ett lyckat valresultat. Det krävs mer än många röster för att leda en regering.

Vad är dina slutsatser efter en vecka som folkvald?
Jaktkompis
SVAR: Jag är imponerad över den entusiasm med vilken alla invalda tagit sig an sina nya uppgifter. Det är väldigt stimulerande att vara med och diskutera, vända och vrida för att komma till lösningar som är bra för hela Åland. Och så är jag förstås fortfarande överväldigad över det förtroende väljarna visat mig själv och det parti jag representerat. Över 3.000 ålänningar tycker Centern behövs för Ålands bästa. Det är imponerande och gör i vart fall mig väldigt ödmjuk.

Kommentarer

Populära inlägg