Viktigast är trygga barn

”Du skriver i ditt valprogram att man alltid ska sträva efter att ha barns perspektiv med i beslut som fattas. Det säger alla, fast på olika sätt. Vad tycker du det handlar om i praktiken?”

Ni är duktiga med att komma på frågor. Fortsätt med det! Här är mitt svar.

Den tid som barn är barn är försvinnande kort. På 15 år förvandlas de från ett hjälplöst bylte till en företagsam ung människa. När denna tid är över ska de unga stå redo för att själva börja bestämma och påverka. Ju starkare och tryggare dessa unga är, desto enklare bli anpassningen till den så kallade vuxenvärlden. Genom att lyckas med detta kommer vi åt missbruksproblem och slipper kamerabevakning på stan. Trygga människor är lagliga medborgare. Barn som vuxit upp med tydliga ramar och ordnade förhållanden blir toleranta och handlingskraftiga när de växer upp.

Begreppet barns perspektiv är att i alla givna lägen tänka efter, på riktigt: Är detta det bästa vi kan åstadkomma för barnens skull? Är det så här vi skapar trygga barn?


Några exempel på barnets perspektiv.

Större barngrupper – sämre trygghet
Barngrupperna på dagis tenderar att bli större samtidigt som barn med särskilda behov ökar. Dessutom väljer allt fler vuxna att ha sina barn på dagis trots att de själva är hemma. Ur ett vuxet perspektiv är detta inte så farligt. Vi sparar pengar och ungar växer upp av sig självt.
Ur ett barns perspektiv är läget skarpt. Fler barn på färre vuxna skapar rörigare tillvaro vilket gör barnen mindre koncentrerade. Vad detta leder till i förlängningen är enkelt att räkna ut. Det finns en stor risk att inbesparingen i dag blir många gånger kostsammare i framtiden.

Bussar för de vuxnas skull
Bussningen av barn från Solberget/Kalmarnäs till Vikingaåsen. På vägen till sin skola passerar barnen en skola som de kunnat cykla till. De vuxna hävdar att detta beror på kommungränser, lagar, förordningar och blablabla. Ur ett barns perspektiv är det mycket enklare. Ingen unge vill åka buss till skolan om man kan gå eller cykla. Och vikten av kommungränser… Ja, ni fattar hur mycket ett barn bryr sig om det…

Stora klasser sparar pengar, men är ändå dyrast!
I skolvärlden är det samma sak. Det höjs röster för större klasser och färre assistenter för att spara pengar till vuxenvärlden och dess ofta konstruerade bestämmelser och regler. Sanningen är densamma som alltid. Det man investerar i barn när de är små, har man igen många gånger om då de växer upp.

Barnets perspektiv är det enskilt viktigaste vi har att förhålla oss till. För de är nämligen inte barn så länge.

Kommentarer

Populära inlägg