Djur och bullar och energi

Ännu en torsdag och ännu en morgontur med Rosella på väg västerut. Fast inte så långt. I dag stannar resan i Sverige för lite jakt med goda vänner. I dag är det också Djurens dag vilket möjligen kan låta konstigt men ändå inte. Det finns knappt större djurvänner än jägarkåren och dessutom hör jakt till de mest hållbara sysselsättningarna man kan ägna sig åt. Förutom Djurens dag firar vi också Kanelbullens dag (kanonrecept finns här!) samt den internationella samåkningsdagen.

I dag skriver jag också ett svar på vännen Wille Valves utfall om den egna förträffligheten där han bland annat medgav hur han utan att göra något såg ett underskott växa. Valves text kan man läsa här, om man vill. Den texten var för övrigt ett svar på den ständiga politiska pingpongmatch som jag själv startade här


Just nu utstrålar LR:s ukaser negativ mer än positiv energi vilket inte är optimalt, om man uttrycker det försiktigt.
I övrigt rekommenderar jag varmt läsningen om Kökar och Sottunga där lokalsamhället skördar framgång.

Så här lyder dagens ord:

Jag vidhåller att landskapsregeringen står under fel träd och skäller genom att till exempel lägga all kraft på att i strid med de flesta remissinstanser sänka rösträttsåldern istället för att hantera för självstyrelsen och hela Åland direkt avgörande frågor. Detta tycker inte minister Wille Valve (M) som nu säger sig ha sett ”vartåt det barkade” under den förra mandatperioden. Ändå gjorde han ingenting i alldeles bokstavlig mening. Jag hävdar att den åländska välfärden fortsättningsvis står på hyggligt stadiga ben och vill påminna om några fakta:

1. Det var Centerns ministrar som drev de största reformerna under den förra regeringens tid. Det blir tröttande att nämna alla men ta till exempel KST som borde hanterats av kansliminister Valve men till följd av dennes tillkortakommanden var det Roger Nordlund som skötte det. Lägg därtill skapandet av det av alla prisade Fastighetsverket (Nordlund) och privatiseringen av skärgårdstrafiken (Veronica Thörnroos) och mönstret blir tydligt.

2. Åland är ett skuldfritt och dynamiskt och inflyttningsvänligt samhälle. Det har det blivit tack vare Centern och andra ansvarstagande partiers långsiktiga arbete där omsorg för hela Åland gått före den egna personen.

3. En aning vanvördigt kallar Valve sina tidigare ministerkolleger för ”centerproppar” vilket är stilistiskt barnsligt men kanske pubertalt skoj. Vill man ta det ett steg till kan man hylla dessa proppar; om inte sådana finns i elskåpet blir det mörkt och kallt i huset vilket den nuvarande regeringen tydligen aktivt arbetar för. Det är viktigare för den sittande LR att släcka än att tända vilket vi inom Centern aldrig tyckt. Vi har vårdat och tagit hand om hela Åland och avser fortsätta med det.

4. När det gäller ekonomin har vi inom Centern alltid betraktat samhällsbygge långsiktigt. Utvecklingen ger oss nu rätt. Den ökade skattegottgörelsen bidrar med 12-13 miljoner extra i landskapskassan och statens konkurrens- och sysselsättningsavtal ger ytterligare 2-3 miljoner euro i minskade kostnader. Detta raderar antagligen ut underskottet för år 2017. Detta visar att Centerns mjukare och mer ansvarstagande ekonomiska linje med lägre inbesparingar på sjukvården och mindre minskning av landskapsandelarna är den riktiga. Den politik LR nu vill genomföra medför skattehöjningar i kommunerna och slår hårt mot kvinnor, åldringar och barn. LR har också aviserat nedskärningar med 700.000 euro när det gäller sociala stöd, alltså åtgärder som direkt gör det svårare för de allra svagaste i samhället. Är det att ta ansvar?

5. I våra diskussioner med kommunerna framstår LR:s reformarbete alltmer som kaotiskt. Reformer går inte i takt, ministrar hotar i strid med lagstiftningen att stänga kommuner och på kommunfältets frågor är landskapsregeringens svar i bästa fall omöjliga att begripa. Ofta ännu värre.

6. LR har lovat komma med kostnadssänkande lagändringar gentemot kommunerna; av dessa har inget ännu setts till och år 2017 närmar sig.

7. LR bär sig åt som en klassisk rastplatsmobbare där fokus ligger på de minsta och svagaste. Eller varför nämns aldrig Mariehamn och centrala Åland i diskussionerna? Det är ändå där som de stora kostnadsstrukturerna finns.

8. Det är dags att lyfta diskussionen och hantera de på riktigt viktiga frågorna för hela Åland: hur ska vi få fart på tillväxt, inflyttning och utveckling? I ledarskapets främsta uppgift ingår att skapa framtidstro, sådant sker inte genom att flytta kommungränser och tvinga fram skattehöjningar och hota och gå på. Det enda resultatet av det blir negativ energi i hela det offentliga samtalet. Vi tror att trygga människor bygger starka samhällen. Vi jobbar för att idéer ska växa och tas tillvara. Hittills har LR mest gjort tvärtom och skapat osäkerhet och otrygghet.

Avslutningsvis måste man minnas att makt är övergående. Centern har alltid lyssnat på väljarna vilket gjort att vi långsiktigt har och har haft ett brett stöd bland befolkningen på hela Åland.

Åländsk Center
Jörgen Pettersson
Ordförande

Kommentarer

Populära inlägg