Åländsk sjöfart i Norden

En ny blogg om åländsk sjöfart.

Åland är norra Östersjöns starkaste sjöfartskluster och här är sjöfarten mer nävarande än på de flesta andra platser i världen. Jag tycker själv att den åländska sjöfarten borde synas ännu mer än den gör även i andra än åländska sammanhang och har därför inlett ett samarbete med Sjöfartstidningen, Nordens största shippingbevakare. Där delar jag med mig av mina eventuella kunskaper om åländsk och finländsk sjöfart samt åländsk sjöräddning. Gå in och läs!

Shippingen är den näringsgren som hela Ålands nuvarande välfärd bygger på och är dessutom en bransch som, rätt hanterad, också är en viktig del av framtiden. Kolla in bloggen och gå till Facebook och lajka Sjöfartstidningen för att inte missa framtida nyheter! Ha i övrigt en trevlig helg.
Sjöfartstidningen hette förr Svensk Sjöfart men är alltjämt Nordens ledande sjöfartstidning med en levande och nyhetsinriktad hemsida, ofta med rapporter om åländsk shipping. 

Kommentarer

Populära inlägg