Välkommen på fika Eckeröbor!

Det är Kanelbullens dag men inte bara det, i dag åker Åländsk Center till Eckerö för att prata om vikten av lokalt engagemang.

Politik är inte bara ändlösa debatter om svårbegripliga frågor. Det handlar om vår gemensamma vardag och hur vi formar den utifrån våra egna behov.

Därför åker Centern runt till alla de åländska kommunerna för att träffa verklighetens ålänningar. De som tar ansvar, bygger företag, sköter barn och äldre, utbildar unga och på det hela taget ordnar livet så bra som möjligt.

Det är ett inspirerande uppdrag och oerhört lärorikt. På den här länken finns mer att läsa om de kommuner vi hittills besökt.

I kväll är det dags igen då vi åker till en av Ålands mest företagsvänliga kommuner, Eckerö. Vi har hyrt curlinghallens cafeteria och hoppas så många eckeröbor som möjligt kommer via och tar en fika och pratar lite. Vi vill höra om er vardag, era guldkanter, era utmaningar och er framtid.

OBS! Curlinghallen är bara i sig värd ett besök, det är resultatet av samarbete mellan kommunen och driftiga entreprenörer som nu håller på sätta Eckerö och Åland på världskartan; i varje fall i curlingkretsar.

Åländsk Center är över tid Ålands mest inflytelserika parti. I nästan fyrtio år har vi suttit i landskapsregeringen och tillsammans med övriga partier och hela Åland byggt det landskap som i dag hör till Europas mest framgångsrika samhällen. Centern har genomfört flertalet stora reformer inom skola, sjukvård, självstyrelseutveckling och mycket mer. Det har vi gjort genom att långsamt och tålmodigt samarbetat, kompromissat och styrt framåt. Vi tror på självstyrelse på alla plan. Vi menar att beslut ska fattas så nära människan som möjligt och vi tror på decentralisering.

Varmt välkomna till curlinghallen i kväll klockan 18.30!

Här ska det pratas vardag och framtid, välkommen på fika!

Kommentarer

Populära inlägg