Skarpt läge för hela Åland

I dag är läget skarpt och direkt avgörande när det gäller framtiden för de åländska kommunerna och samhällsservicen till alla ålänningar. På eftermiddagen sker en omröstning i Ålands lagting som på många sätt avgör om hela Åland ska leva eller om servicen till medborgarna ska centraliseras och strömlinjeformas. Om förslaget går igenom slår det undan benen på många av de kommuner som i dag ser till att samhällsservicen fungerar för sina medborgare.

Det handlar om hanteringen av de landskapsandelar som hittills gjort det möjligt att hålla en likvärdig och hygglig nivå på den offentliga servicen över hela Åland. Detta vill nuvarande landskapsregering ändra på genom att koncentrera resurserna till centralorterna och samtidigt dra ner fyra miljoner av tilldelningen – trots att klumpsumman från staten samtidigt stiger till rekordhöga nivåer.

Dessa fyra miljoner euro är i verkligheten etthundra tjänster inom skola, barnomsorg och äldrevård. Tjänster som till övervägande del innehas av kvinnor.

Åländsk Center har sedan starten år 1976 arbetat för en regional- och jämställdhetspolitik som ska göra det möjligt för hela Åland att leva. Tack vare landskapsandelarna har detta resulterat i ett av världens bästa samhällen där alla röster räknas och det lokala engagemanget är stort. Om förslaget till ny fördelningspolitik blir verklighet betyder det att Mariehamn vinner medan Föglö, Geta, Sottunga, Lumparland, Saltvik, Hammarland, Lemland och Sund förlorar. Det är en fördelningspolitik och ett jämställdhetsarbete som är främmande för Centern. Vi anser att de offentliga skattemedlen ska fördelas från de rikare kommunerna till de mindre rika, inte tvärtom.

Åländsk Center
Jörgen Pettersson
Ordförande
Den här bilden har jag lånat från Illinois Policy Institute. Ungefär så där fungerar de nya landskapsandelarna som lagtinget ska fatta beslut om i dag.

Kommentarer

Populära inlägg