Kohandel dyr för Åland

Om någon enda människa tvivlat på den tyngd och inflytande som Ålands socialdemokrater har i den nuvarande landskapsregeringen måste det tvivlet nu vara undanröjt. På gårdagens debattsidor utmålar kommunministern Nina Fellman oppositionen som nejsägare för att vi inte förenar oss i hyllningarna av den socialistiska idé som präglar tvångssammanslagningen av kommunerna och centraliseringen av hela Åland.

Det måste vara smärtsamt och generande att som ”borgare” i samma landskapsregering läsa detta självförhärligande, kollektivkramande och miljöförstörande sammelsurium av ord som uppvisar ett generande förakt gentemot den åländska självstyrelsen som minister Fellman frenetiskt försöker förminska. I Finland, som minister Fellman så gärna vill knyta Åland närmare till, pågår just nu en infekterad debatt om tillvägagångssättet när det gäller den stora landskapsreformen. Kritiken är tuff över sättet det sker på. Här hemma på Åland gör landskapsregeringen exakt likadant gentemot kommunerna och medborgarna. Man struntar i demokratin för att skapa sitt eget kollektiva pseudosamhälle där livet sker centralt på bekostnad av resten.
Men minister Fellman nöjer sig inte med att försvara sitt eget område. Hon för hela regeringens talan i en text som skriker dåligt samvete, ömma tår och panik.
Vi har från Centerns sida exempelvis påtalat det tveksamma i att genomföra det största miljöingreppet i Ålands moderna historia på västra Föglö. För första gången vill landskapsregeringen sätta landskapet i skuld (40 miljoner euro) för en minimal förkortning av ett färjpass.
Förslaget till nya landskapsandelar, som inte bara andas utan är socialism, slår oerhört hårt mot de svagaste kommunernas möjlighet att tillhandahålla lagstadgad service. Inflytandet flyttas från folks vardag till centrala enheter och mest Mariehamn.
Resultatet av denna regerings bristande spelöga var till att börja med farsartat. Nu börjar det likna en tragedi. Åland och ålänningarna får betala ett högt pris för regeringspartiernas interna kohandel om tvångssammanslagning av kommunerna, sänkningen av landskapsandelarna och västra Föglöprojektets enorma investering och miljöförstörelse.
Så här kan det snart se ut i landskapets kassa.

Kommentarer

Populära inlägg