Vi stöder Visit Åland

Den åländska marknadsföringsorganisationen Visit Åland har under fjolåret och tidigare år utsatts för en grov förskingring vilket resulterat i att kassan riskerar sina under året som är. Detta skulle medföra betydande bekymmer för marknadsföringen av hela Åland och därför skickade Centern i går ut ett uttalande:
Marknadsföringen av turist-Åland måste tryggas
Visit Åland som sköter den extremt viktiga destinationsmarknadsföringen av Åland kan tvingas till kraftiga neddragningar som en följd av den förskingring organsationen utsatts för. Vid ett snabbt inkallat medlemsmöte i söndags underströks situationens allvar. I reda pengar saknar man 300.000 euro i årets verksamhet och i oktober är pengarna slut. Det stora problemet uppstår därmed år 2018 och därpå följande år. Marknadsföring sker långsiktigt och tålmodigt och en kraftig nedskärning riskerar slå hårt mot den framtidsindustri som turismen de facto är. Vi ser alla hur intresset för exempelvis idrottsturism och gastronomi skjuter i höjden.

Visit Åland finansieras till knappt sjuttio procent över landskapet Ålands budget, resten kommer från medlemsföretag av vilka många redan aviserat beredskap att skjuta till medel för att den för hela Åland så avgörande marknadsföringen ska kunna fortsätta.

När styrelsen för Åländsk Center möttes på måndagskvällen inskärptes vikten av att även Ålands landskapsregering är med och tar ansvar för att marknadsföringen av Åland kan fortsätta.

– Det som har hänt har hänt men nu gäller det att fokusera på framtiden. Alla på Åland drar nytta av och förtjänar på att marknadsföringen av Åland inte minskar utan tvärtom borde öka. Näst efter den offentliga sektorn är faktiskt turismen Ålands näststörsta arbetsgivare, säger Mats Ekholm, medlem i Centerns verkställande utskott och ansvarig för turismfrågor.

Mot denna bakgrund kräver Åländsk Center nu besked från Ålands landskapsregering kring vad man avser vidta för åtgärder för att Visit Åland ska kunna fortsätta utveckla marknadsföringen av hela Åland.

Här kan man höra Mats Ekholm vidareutveckla detta i Ålands radio.
Marknadsföringen av turist-Åland är alldeles för viktig för att landskapsregeringen ska välja att låta bli att vara med och reda upp det som skett.

Kommentarer

Populära inlägg