Några ord inför det nya året

Samhällsbygge är att delta. Att jobba, plugga, hjälpa till, ordna, styra och ställa och hitta på. Det är också att säga sin mening och dra upp linjer. I egenskap av ordförande för Åländsk Center gjorde jag i ordning ett nyårstal i går som finns att läsa nertill. Det kan ses här, på partiets Facebooksida. Ha en god fortsättning och ett gott nytt år 2017!
Åland står inför historiskt nytt år 
God fortsättning alla ålänningar. Vi skriver 2017 och har många utmaningar att hantera för självstyrelsen och den gemensamma åländska framtiden. Under fjolåret gick landskapet Ålands och republiken Finlands intressen åt olika håll på ett sätt som vi inte upplevt på många decennier. Det handlade till exempel om vindkraftsstödet, klumpsumman, fiskekvoter, jordbrukets framtid och svenska språkets ställning. Inget fick den lösning som det autonoma Åland hade önskat. Från Åländsk Centers sida noterar vi att den finländska förståelsen och förtroendet för den åländska självstyrelsen är svagare än någonsin vilket utgör en historisk utmaning.

Detta riskerar dessutom tillta under år 2017 då reformer som ska förändra Finland riskerar spilla över på Åland och devalvera vår självstyrelse; i stark kontrast mot grundlagens och självstyrelselagens anda och mening. Därför är det viktigt med en tydlig självstyrelsepolitik vilket låter tråkigt men handlar om hur vi ska forma vår gemensamma framtid. Finland måste i både ord och handling visa att man begriper självstyrelsen. Annars tvingas ålänningarna utreda andra vägar som leder mot framtiden. Åland är ett historiskt lyckat exempel på nationsbygge vilket gör det internationella trycket på Finland stort.

För Centern är självstyrelse något som fungerar och gör skillnad. Ju närmare människan besluten fattas, desto bätte blir resultatet. Folk som är med och utövar inflytande tar ett större och tydligare ansvar för sin egen och andras vardag. Detta är Åland ett fantastiskt exempel på; ända sedan år 1922 har vi bevisat att litet kan vara starkt.

Att Åland i dag är ett mönstersamhälle med framgångsrika företag, rikt kulturliv, starka idrottsföreningar och en lycklig befolkning är resultatet av en långt utvecklad självstyrelse. Åland ligger i världstopp när det gäller demokrati och det kan aldrig vara fel. När makten fjärmar sig från verkligheten uppstår misstro och osäkerhet. Därför ställer sig Centern frågande till landskapsregeringens planer på att köra över landsbygd och skärgård och med hjälp av tvingande lagstiftning, precis som i Finland, forcera fram kommunsammanslagningar och en centralisering av grundskolan samt barn- och äldreomsorgen.

Kommunerna utgör grunden i det åländska demokratiarbetet. Där skapas trygg barnvård, jämställda skolor och värdig äldreomsorg. Vill kommunerna själva samarbeta eller gå ihop är vi de första att stödja detta. Så fungerar nämligen närdemokrati, man avgör sin egen framtid.

På samma sätt ska den åländska självstyrelsen förhålla sig till Finland. Ju mer vi kan sköta oss själva, desto starkare samhälle kan vi bygga. Åland är annorlunda än Finland och Sverige. Det vill vi inom Centern fortsätta vara. Vi tror att det småskaliga i stort sett alltid har mer att lära det storskaliga än tvärtom. Hoten mot såväl den åländska självstyrelsen som mot våra kommuner är många och på riktigt. Därför är det extremt viktigt att hitta gemensamma lösningar mot den framtid vi alla ska dela. I det arbetet står Centern alltid redo att hjälpa till.

Med dessa ord vill vi önska alla ålänningar, överallt, ett lyckosamt år 2017. Vi fortsätter jobba för att självstyrelse och lokala lösningar ska bygga ett ännu bättre Åland!

Åländsk Center
Jörgen Pettersson
Ordförande
Gott nytt år på er allihopa! Nu gäller att mer än någonsin vara på tårna och förklara för Finland och finländarna varför den åländska självstyrelsen är värdefull för hela landet och varför Finland i internationellt hänseende borde tänka på vad man lovat. Jepp, den svarta båten i bakgrunden är Pommern!

Kommentarer

Populära inlägg