LR riskerar hela självstyrelsen

Jo, jag vet att det är otroligt lätt att som opposition ramla ner i gnällfällan. Under den förra perioden tyckte jag Liberalerna inte gjorde något annat än bromsade och bråkade. Det är kanske svårt att undvika.

Men ändå. Det måste sägas nu när Åland står inför ett konkret hot mot hela självstyrelsen att detta famlande i blindo riskerar välta hela skutan. Detta har jag påpekat tidigare och i samband med partistämman i söndags gjorde vi ett uttalande i samma riktning. Detta följdes upp i går då lagtingsgruppen påpekade vikten av att i detta skede inte splittra utan ena.

Jag hoppas verkligen landskapsregeringen tar åt sig av detta då alternativet kan bli historiskt ödesdigert. I Finland verkar man redan ha räknat bort självstyrelsen då Yle i samband med tisdagens presidentbal pratade om nitton landskap i Finland... Verkligheten är att det finns 18 landskap och en autonomi och den skillnaden är gigantisk.

Gårdagens uttalande löd:

Självstyrelsen vittrar sönder
Den åländska självstyrelsen är under hård press från Helsingfors till följd av finländska samhällsreformer. Detta står i strid med rättssamhällets principer och Rule of Law som stadgar att lagar ska följas och ingångna avtal ska hållas.

Alla dessa utmaningar borde ha krävt fullt fokus från första dag som Ålands nuvarande landskapsregering tillträdde för drygt ett år sedan. Istället har LR agerat mot den kommunala självstyrelsen på samma sätt som den finländska regeringen nu gör mot hela Åland. Vår egen landskapsregering devalverar därmed värdet av självstyrelsen och äventyrar det välstånd alla ålänningar i dag åtnjuter.

Vi vill mot bakgrund av denna historiska utmaning mot självstyrelsen att KST verkställs (för att trygga de svagastes situation i samhället) medan det övriga kommunala reformarbetet bordläggs för att koncentrera alla krafter på att säkerställa den åländska självstyrelsen.

Landskapsregeringens egna utredningar har visat att kommunreformen till skillnad mot hotet mot självstyrelsen varken är akut eller kostnadsinbesparande.

Om landskapsregeringen skapar intern splittring riskerar argumenten gentemot Finland att vittra sönder. Genom att minimera betydelsen av den egna självstyrelsen spelar ålänningarna den nuvarande finländska regeringen rätt i händerna.

Centerns lagtingsgrupp

Kommentarer

Populära inlägg