Möjligheter finns i maten

Deltog i går i ett oerhört intressant sommarting som Centern på Åland arrangerade. Uffe på berget blev knökfullt av sympatisörer som inser hur viktigt företagande och industrier är för att bygga samhällen. Tack vare drivna entreprenörer och företagsbyggare som till exempel Olof Geelnard och Knut Mattsson och många fler har Åland fantastiska möjligheter att ta sig an framtiden. Fast det kräver mångas insatser vilket bevisades av Chipskrisen i våras, något som fabrikschefen Christer Söderström underströk i går.

Här kan man läsa och lyssna på Ålands radio som fanns på plats i går.

I ett av föredragen underströks vikten av att anpassa sig till konsumenterna. Det är till exempel inte alls säkert att man ska använda sig av traditionell marknadsföring sådan den alltid sett ut. I dag handlar det om kommunikation vilket kan ske på ett otal olika vis. Ett företag som mer än andra fått förhålla sig till sådant är Paf som förbjöds att göra marknadsföring i Finland, den största marknaden. Det gjorde att man byggde upp en helt annan relation bland sina kunder vilket i dag tolkas som Play Among Friends. Jag tror andra företag kan lära mycket av sådant. Detta har även uppmärksammats internationellt.

Här kan man läsa en sammanfattning av det inspirerande och framtidsinriktade sommartinget.

Här lägger europaparlamentarikern Fredrick Federley ut texten om jordbrukets framtid vid ett Ålandsbesök i fjol. Som alltid gäller det att se möjligheterna, inte låta sig brytas ned av problemen.


Tillsammans når man längre än ensam. Sommartingets föreläsare med varsin tumstock som illustrerar vikten av samarbete för att bli starkare (och längre). Från vänster Tage Eriksson (Ålands producentförbund), Tord Sarling (Ålands trädgårdshall), Johannes Snellman (ÅCA), Christer Söderström (Orkla/ Chips), Fredrik Lundberg (Ålands fiskare) och Johannes Dahlman (Dahlmans). Foto: Jörgen Pettersson. 

Kommentarer

Populära inlägg