Vikten av att nätverka

Lika säkert som att julafton kommer före nyårsafton är den debatt som uppstår efter att landskapsregeringen varit till Almedalen för att träffa folk. Det är en underlig debatt, jag tycker det är självklart att vara med där det händer och var i år själv på plats i vimlet och myllret. Almedalen är en gigantisk idéverkstad som rätt hanterad är bra för hela Åland.

Jag skrev några rader om det i förra veckan. Det gjorde också Nya Åland på ledarplats vilket fick mig att randa ner några ord i ett slags bemötande/förklarande. Så här lyder de i dagens tidning. Ha nu en fin arbetsvecka.
Nätverk kan man aldrig få för mycket av. Ju fler människor man känner, desto enklare är det att få saker gjorda.
I torsdags skrev Nya Åland att oppositionspartierna visar ”ett svalt intresse” när det gäller nätverkande utanför Åland. Detta gäller absolut inte åländsk Center. Verkligheten är den motsatta. Centern är synnerligen närvarande både hemma och på andra sidan haven.
Under våren var jag till exempel som enda ålänning till finska Centerns partidagar i Seinäjoki med 4.000 deltagare och förde upprepade samtal med statsministern och hans närmaste medarbetare samt övriga finländska ministrar. Dessutom fick jag möjlighet att tala om åländska frågor inför samtliga åhörare vilket var både inspirerande och mycket givande. Den åländska självstyrelsen måste vi alltid och oavsett lyfta och föra framåt, tillsammans.
Jag fyllde på med Svenska folkpartiets sommarmöte i Åbo och har även vid två olika tillfällen varit till svenska riksdagen och informerat ledamöter om åländska frågor, exempelvis hur betydelsefull vår sjöfart är för både Finland och Sverige. Av eget intresse och på egen bekostnad tillbringade jag sedan två dagar i Almedalen med möten med tongivande rikssvenska beslutsfattare och opinionsbildare.
Till detta ska läggas gruppledare Britt Lundbergs ordförandeskap i den åländska Nordiska rådsdelegationen vilket ger enorma möjligheter till nordiska kontakter samt min egen roll som ordförande i BSPC-delegationen, Ålands enda internationella plattform på parlamentarisk nivå. Centern är också som enda åländskt parti observatör i europeiska Aldepartiet och har därmed möjlighet att påverka även europeisk politik i ett tidigt skede.
För Centern och för det åländska samhället är kontakter och förbindelser både österut och västerut mycket centrala och bidrar inte minst till de affärer som är av avgörande betydelse för hela Åland i allmänhet och vår skärgård i synnerhet.
Jörgen Pettersson
Ordförande i Åländsk Center

Kommentarer

Populära inlägg