Ingen sänkt skatt i staden

Tjugoen minuter efter midnatt föll det sista klubbslaget i gårdagens stadsfullmäktige som började klockan sju på kvällen. Det kan handla om ett nytt rekord! Hur som helst var det budget och omröstningar på agendan och det mest slutade rätt väl men skattöret kunde vi inte sänka. Det satte vänsterflanken tillsammans med Ålands demokrati stopp för. Jag gjorde vad jag kunde för att ge stadsborna mer pengar i plånboken och sade ungefär så här:
Ordförande,
Nästan alla politiker säger sig vilja hålla skatten så låg som möjligt. Ändå är sänkningar av skattöret väldigt sällsynta. Det beror på olika saker men mest är det ett resultat av viljan att göra mer och vilken politisk grundsyn man omfattar. När det gäller skatter kan man skönja den klassiska uppdelningen i höger och vänster, borgerlighet och socialism. Medan borgerligheten hyllar individualismen och företagandet säger sig socialismen arbeta för kollektivet. Detta leder till att högerblocket vanligen kämpar för att sänka skatten och låta medborgarna sköta sina egna pengar medan vänsterblocket gör tvärtom. Det ter sig rätt tydligt när det gäller skattöret i Mariehamn. Vänstern vill att staden ska förvalta stadsbornas pengar, vi på högerflanken tycker tvärtom. 
För några år sedan var stadens ekonomiska situation väldigt utmanande och skuldsättningen för stor. I snabb ordning höjde vi skatten till 17,75 procent och införde samtidigt en ny fastighetsskatt. Från Mariehamnscenterns sida var det ytterst motvilligt vi accepterade höjningarna, MEN vi underströk också att det var en tillfällig lösning.
Så sent som i fjol fanns förslag att sänka skatten. Då sade vi nej, förslaget väcktes för sent. Nu är läget ett annat och tidpunkten den rätta. Vi ska fastslå ramarna och då föreslår vi i likhet med moderaterna att skattöret blir 17,50 procent istället för 17,75 procent. Det är ingen väldig sänkning men det är en tydlig och viktig signal att pengarna ska användas av dem som förtjänat dem. Det finns också gott om tid att i nämnderna grundligt se över vad som verkligen måste göras och vad man möjligen kan vänta med. 
Med olika ord har det från stadshuset och politikerhåll sagts att det är bra att samla i ladorna inför hårdare tider och omständigheter om vilka vi ingenting vet i dag. Då ska man komma ihåg att pengar i lador skapar väldigt lite. Där gör de ingen nytta. Pengar borde användas i samhället istället för i stadshuset.

Genom att sänka skatten i Mariehamn visar vi också att vi menar allvar med den skatteväxling som vi utlovade när fastighetsskatten infördes. Vi ska inte bara höja skatter, vi ska sänka också när så är möjligt och det är det nu. Prognoserna har skruvats upp och lånen börjar närma sig det tjugofemmiljonermål som vi från Centern strävat mot. En skattesänkning äventyrar ingen nödvändig och lagstadgad verksamhet och den visar att staden kan agera dynamiskt åt två håll, inte bara ett.

Stadsborna är värda mer pengar i plånboken och rätten att själva välja vad de ska köpa och därför föreslår jag att skattöret för år 2017 sänks till 17,5 procent.
Det blev 14-13 för bibehållen skatt i Mariehamn. Själv hade jag fördragit en blygsam sänkning för att ge medborgarna mer pengar i plånboken men det sker nog först nästa år nu.

Kommentarer

Populära inlägg