Sjöfarten satsar på miljöteknik

Skrev ett pressmeddelande efter European Maritime Day i Åbo förra veckan:

De här fyra diskuterade internationella sjöfartsfrågor under två intensiva dagar förra veckan. Från vänster Jörgen Pettersson, EU-kommissionären Karmenu Vella, finländska jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen och riksdagsledamoten Mats Löfström. 

Åländsk Centers ordförande och BSPC:s sjöfartsrapportör Jörgen Pettersson deltog i förra veckan i European Maritime Days i Åbo tillsammans med 1.200 andra påverkare inom den europeiska sjöfarten. På plats var bland andra åländska riksdagsledamoten Mats Löfström, EU-kommissionären med ansvar för miljö, sjöfartsfrågor och fiske Karmenu Vella samt den finländska jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen (C).

Temat för årets konferens var Blue Growth vilket är något som ligger högt på EU-kommissionens agenda. Havet utgör 70 procent av jordens yta men ekonomiskt är utfallet försvinnande litet trots att 90 procent av alla transporter av gods sker till havs.

”Det finns en väldigt tydligt uttalad målsättning att Europa ska vara ledande när det handlar om förnyelsebar energi och ren sjöfart. Åland har massor av möjligheter i detta. Den åländska sjöfarten har sedan långt tillbaka jobbat med miljövänligt bränsle och energi-inbesparingar till sjöss. Den kunskap som byggts upp i Högskolan på Åland och i rederikontoren är något som hela EU och resten av världen frågar efter”, säger Jörgen Pettersson.

Eller som EU-kommissionären Karmenu Vellu uttryckte det:

”Vi är fast beslutna att gå in för hållbara lösningar då det skapar konkurrensfördelar och öppnar för nya globala affärer inom branschen.”
Saxat från Nya Åland. 


Kommentarer

Populära inlägg