Läge för Åland i BSPC

Väl hemkommen från Lettland och installerad i vardagen på nytt är det läge för en kort summering. Det sker i form av ett pressmeddelande som lyder som följer:
Den parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC) ständiga kommitté höll möte den 26-27 maj 2016 i Liepaja, Lettland. Ålands lagting representerades av Ålands delegation i BSPC-delegationens ordförande Jörgen Pettersson och sekreterare Niclas Slotte.
Vid mötet behandlades en ansökan från Belarus (House of Representatives) om observatörsstatus. Detta har tidigare hanterats genom att BSPC-deltagarna besökt Belarus för att bilda sig en uppfattning om läget i landet. Det råder fortfarande delade meningar om Belarus ska ges tillträde till BSPC som observatör. På Jörgen Petterssons förslag kommer Belarus att inbjudas till konferensen i höst för att presentera sin ansökan och besvara eventuella frågor.

Ett första utkast till resolution (gemensamt uttalande) från höstens stora Rigakonferens diskuterades vid mötet. Pettersson föreslog att resolutionen borde understryka vikten av fredliga lösningar och samarbete mellan länder som viktiga element i hanteringen av internationella kriser. Han nämnde Ålandsexemplet som en unik konfliktlösning och föreslog att BSPC kunde använda det som exempel vid konfliktlösning världen över. 
Vid mötet i Liepaja diskuterades även framtida presidentskap för BSPC. År 2019 finns en möjlighet för Åland att träda in som den parlamentariska organisationens huvudman och ordförande vilket vore ett bra sätt att marknadsföra självstyrelsen, neutraliteten och Åland som demilitariserat exempel på fredslösning.

Upplägget för konferensen i augusti 2016 diskuterades. BSPC firar 25 år i år och programmet präglas bland av detta.
Här kan man läsa mer om åländska inslag i BSPC-samarbetet.

BSPC:s åländske ordförande Jörgen Pettersson och BSPC:s president Prof. Dr. Janis Vucans efter det lyckade mötet i Liepaja. Foto: Niclas Slotte.
Utsikt över en del av hamnen.
Liepaja Concert Hall är en spektakulär skapelse i plexiglas.
Denna ska man inte äta, blott beskåda.
Beroende på hur man vrider och vänder på allt, är det ändå tungt att bära. 
Här är akustiken på riktigt världsklass. Fast någon konsert hann vi aldrig lyssna till denna gång.
Det var den åländska Chipskoncernen som byggde en fabrik i Riga och satte fart på varumärket Adazu, likheten är märkbar med åländska Taffel.

Kommentarer

Populära inlägg