Dubbla hattar i lagtinget

Skriver just nu från bänken i Ålands lagting. Det pågår en debatt om en lagmotion som syftar till att stoppa ministrar i Ålands landskapsregering att sitta i presidier i ett kommunfullmäktige för att därmed skapa bättre möjligheter till ett sundare liv.

Jag stöder motionen eftersom maktkoncentration sällan är vackert och självstyrelsen förtjänar fokuserade ministrar. Ska man bära ett ministeransvar borde det inte finns rum att samtidigt företräda en kommun som fullmäktigeordförande.

Om till exempel en finansminister skulle vilja förändra ett landskapsandelssystem och samtidigt sitta som ordförande i ett fullmäktige är det omöjligt för allmänheten att veta vilken hatt vederbörande för ögonblicket bär. Självstyrelsen förtjänar tydlighet. Mitt anförande lät ungefär så här:
Talman,

Den här motionen handlar om ledarskap och vikten av att ta hand om självstyrelsen och att skilja på olika frågor. Vi som sitter här är trettio personer med makt att stifta lagar på det självstyrda Åland. Vi har också makten att tillsätta ministrar som ska sköta vardagen och driva frågor. Det är ett svårt och viktigt uppdrag som borde kräva koncentration och fullt fokus. Mot den bakgrunden tycker jag det är väldigt underligt att vi i dagens regering snart har tre ministrar som sitter på ledande poster i sina respektive kommuner. Det tyder på en himla massa saker men inte nödvändigtvis omsorg om den åländska självstyrelsen. Dessutom är risken för jäv överhängande. Min uppfattning är att ministerjobbet borde vara ett heltidsuppdrag som inte lämnar tid över till kommunala extraknäck i presidier. Det förtjänar detta parlament och det förtjänar ålänningarna och därför är månadslönen för ministerjobbet hygglig. Finns det tid över för andra tunga uppdrag har vi kanske för många ministrar. Det vore bra om lag- och kulturutskottet kunde se över hur mycket tid ministeruppdraget tar och hur stor risken för jäv är.

Detta borde egentligen inte vara en fråga att lagstifta om. Det borde vara självklart. Men eftersom det inte tycks vara det är det lagtingets roll som arbetsgivare och chef att göra regelverket tydligare och det ansvaret är vi beredda att ta i och med denna lagmotion.
Den här statyn finns i Ottawa och illustrerar mycket väl att när man har två hattar är det svårt att välja vilken man ska bära.

Kommentarer

Populära inlägg