Dags att tala klarspråk

Med anledning av den senaste tidens utmaningar borde samtalet mellan Ålands landskapsregering och lagting föras i ordnade former. Det tycker jag och därför skrev jag en insändare i dag.

Det råder en utomordentligt underlig politisk situation på Åland just nu. Utspelen kommer på presskonferenser, Facebook och insändarplats. Lagtingets andra vicetalman Viveka Eriksson (Lib) skriver att landskapet under den senaste tiden ”varit satt under hård press”. Hon nämner chipsfabriken, vindkraftstödet och den finländska social- och hälsovårdsreformen som exempel på händelser som alla och envar innebär utmaningar mot hela det åländska samhället.Mot den bakgrunden vore det viktigt med en dialog mellan landskapsregeringen och lagtinget. Den första arbetsveckan efter lagtingets generösa vinterledighet ägnades åt presidentframställningar, ett par betänkanden och några ärenden som i jämförelse bleknar mot bilden som målats upp. I andra offentliga rum har lantrådet Katrin Sjögren (Lib), näringsministern Camilla Gunell (S) och finansministern Mats Perämaa (Lib) beskrivit läget med ord som alla är dramatiska och illavarslande och absolut inte bidrar till stabilitet i samhället. Gunell beskrev till och med situationen kring social- och hälsovårdsreformen som att kontinentalplattorna rör sig vilket skapar bilder av jordbävning och tsunamin och så vidare.Trots detta ekonomiska katastrofscenario har landskapsregeringen och lantrådet inte med en stavelse informerat Ålands lagting om situationen. Vore det inte dags för LR att berätta för lagtinget hur läget egentligen är? Alla aktuella frågor är av sådan art att lagtinget bör ha full insyn i de strategier som LR förhoppningsvis arbetat fram. Det är nu om någonsin som det i lagtingsordningen formulerade verktyget ”Lantrådets upplysning” borde användas.
När man använder uttryck som att kontinentalplattorna rör sig borde detta även meddelas arbetsgivarna.

Kommentarer

Populära inlägg