Åland är gott, friskt och skoj

Tillbringade gårdagen på Lappo tillsammans med ett hundratal andra som står redo att kämpa om rösterna i höstens val. Så värst mycket ”vanligt folk” fanns dock inte på plats, undantaget de lokala arrangörerna och massmedierna som gjorde ett hästjobb. Tack för det!

Det var Lappo ungdomsförening stod som arrangör för denna första valupptakt, ”I valet och kvalet”. Jag lyssnade på i stort sett allt som sades och deltog själv i en ekonomisk-politisk debatt som arrangerades av finansminister Roger Nordlund. Han inledde tillsammans med riksdagsledamoten Mats Löfström med några väl valda ord som i stort sett gick ut på att Finland inte får bli ett nytt Grekland och att pengar måste hanteras varsamt. Det är lätt att hålla med och jag har själv sagt liknande.

Jag försökte lyfta blicken och skapa en vision över hur Åland kan klara sig framöver. Om jag lyckades har såklart ingen aning om. Det är alltid lyssnarna och väljarna som avgör det. Några exempel:
Vi lever i en verklighet som nästan inga andra öar av vår (Åland) storleksordning ens kan drömma om. Jag vet ty jag har goda kontakter till väldigt många av dem tack vare Ålands inblandning i öspelen. Vi har nära till två länder runtom oss, vi har nästan ingen arbetslöshet och vi kan sälja våra produkter med rimliga transportkostnader. Dessutom har vi flest soltimmar i Östersjön!
Det går självklart inte att prata pengar utan att nämna förhållandet till Finland och den klumpsumma som borde justeras uppåt:
Vi måste bli bättre på att berätta vad som händer på Åland och skapa förståelse för vilken roll Åland kan spela i Finlands förhållande gentemot omvärlden. Finland är satt under hård ekonomisk press och behöver alla vägar öppna mot marknaderna i väst. Där kan Åland spela roll.
I det sammanhanget är det bra att påminna om den åländska möjligheten att en dag sköta delar av vår egen beskattning:
Möjligheten att sköta vår egen beskattning ska vi hålla fast vid även om det inte är akut i dag. Vi vill ju fortfarande vara ett självstyrt och starkt område i världen, inte bara ett landskap i Finland. Kan vi inte avvika från det kommer självstyrelsen över tid att urvattnas.
En fråga handlade om landskapet ens i teorin ska uppta lån. Så här sade jag:
Vi ska undvika att låna pengar men det får heller inte ske på bekostnad av samhällsbygget. Bra investeringar har vi inte råd att tacka nej till. 
Min för dagen viktigaste vision handlade om framtiden:
Grön ekonomi är inte längre bara prat. Det är på riktigt. Åland ligger i framkant på flera olika sätt. Vi bygger en fiskodling på land, vi har en gedigen matsatsningen, vindkraften är långt utvecklad, vi bedriver LNG-försök till havs och så vidare. Åland är gott, friskt och nyttigt. Hållbar utveckling kan bli riktiga affärer. Tag bara den ”Åland Demo Feasibility Study Kick-Off” som Cleen genomfört. Tack vare Ålands teknologicentrum är Åland med på den högteknologiska kartan. (Allt detta firade jag efter mitt anförande med att bli medlem i Ålands Natur och Miljö. Man ska leva som man lär!)
Och till sist framförde jag en from förhoppning:
Jag önskar att vi skulle sluta prata om ett ackumulerat budgetunderskott när det gäller landskapets finanser. Begreppet används inte i vare sig Sverige eller Finland och innebörden är synnerligen oklar och ger sken av ett samhälle på väg mot avgrunden. Verkligheten är den motsatta. Bokslutet är i balans, utgifterna täcks hyggligt av inkomsterna. Åland är skuldfritt. Vi äger stora egendomar och två fantastiska koncerner i Posten och Paf. Är det något vi har är det ett ackumulerat överskott som i stort sett utan avbrott vuxit sedan år 1922. Vi ska berätta att det finns en framtid på Åland och därmed locka hit folk. Vi måste ägna kraft åt att göra rätt istället för att hitta fel. 
När Petra Granholm vid Ålands Natur- och Miljö förklarar är det svårt att tacka nej. Så numera är jag medlem i Ålands Natur och Miljö. 
Redo för prat om ekonomi. Från vänster Rolf Granlund, undertecknad, Danne Sundman, Camilla Gunell och Mats Löfström. Roger Nordlund missade bilden (som Johan Ehn för övrigt tog). Mats Perämaa skulle varit med men fick motorproblem.
Klart piggaste montern! Mathias Johansson, Cia Nummelin och Annika Hambrudd lyste i kapp med julisolen på Lappo.  #valseger2015 #världensbästavardag #densomharroligastvinner
När man anländer till Vårdö är detta den första skylt man ser. Nice!

Kommentarer

Populära inlägg