Här är morgondagens jobb

Åkte till stadsbiblioteket i går kväll för att lyssna till en panel som luftade sina tankar kring framtidens utbildningar sett mot dagens utmaningar. Det var tankeväckande och, tycker jag, ett grepp som biblioteken borde göra oftare – samla folk till aktuella diskussioner. Är man en bibbaälskare så är man.

Diskussionen leddes av den åländske utbildningsministern Johan Ehn som påläst och insatt både drev på och sammanfattade disussionen. Paneldeltagarna var likaså intressanta och kunniga inom sina respektive områden. Några intressanta spaningar från kvällen:

”Vi står i dag inför rejäla förändringar på vår arbetsmarknad. Inom tjugo år sköts en tredjedel av de yrken som finns i dag i Finland av maskiner. I USA är motsvarande siffra femtio procent. Det kommer att tvinga vårt utbildningssystem till stora förändringar.” (Johnny Åkerholm, Helsingfors universitet etc)

”Sjöfarten borde ta modell från flygvärlden där utbildningarna ser likadana ut över hela världen. Vi ser lite för pragmatiskt på detta i Finland och har för många egna lösningar.” (Björn Blomqvist, Rederi Ab Eckerö)

”När vi funderar på vilka yrken som krävs i framtiden, kan vi inte titta på vilka som går i pension i dag. En bra mätare är att se vilka utbildningar som är populärast bland ungdomar; inte på Åland, inte i Sverige men över hela Norden och i Europa.” (Tf stadsdirektör Emma Dahlén, Mariehamns stad samt ordförande för Högskolan på Åland)

Själv förde jag fram en spaning som förbryllat mig genom åren. Den finländska skolan toppar alltid Pisa-undersökningarna där Sverige hamnar långt efter. Ändå är det det Sverige som gör affärerna och har en stark ekonomi. Vad kan det bero på? undrade jag.

”Man ska inte tro att det finländska skolsystemet är färdigt bara för att det går bra. Vi ska lära av svenskarna på samma sätt som de ska lära sig av oss.” (Johnny Åkerholm)

”Sverige har ett extremt segregerat skolsystem. Det vill vi nog inte ha.” (Björn Blomqvist)

Något konkret svar på min fundering fick jag kanske inte och det är nog säkert också svårt att ge ett svar på men mina egna aningar är följande: Finland har bestämt sig för att stanna i boxen och bli så bra som möjligt på det vedertagna. I Sverige är man mer kreativa och inte lika bekymrade över att göra som alla andra. Det resulterar i långsiktig framgång.

En över allt skuggande insikt denna kväll var nödvändigheten av att näringsliv och utbildningsväsende i högre grad borde hålla kontakt med varandra för att läsa av varandras behov. Men ett undantag bjöd Emma Dahlén på och där håller jag med henne fullständigt: 

”Släpp Högskolan fri, tag bort den politiska styrningen och låt den utvecklas på egen hand efter egen förmåga. Då kommer den att lyfta!”

Till sist handlade det om visionen för framtiden:

”Åland har ett mycket framgångsrikt näringsliv med många stora företag och huvudkontor som handlar med konsumentprodukter där den åländska ’hemmamarknaden’ är extremt liten. I vårt fall är en av våra marknader Finland och även om man inte behöver kunna perfekt finska måste man kunna se skillnad på ett arbetsavtal och ett finansieringsavtal. Det har gått troll i debatten kring finskan, man måste inte kunna språket perfekt men man måste kunna hantera det hjälpligt.” (Björn Blomqvist.)

Jag håller med och har lyft frågan förut.

”Jag vill att Åland ska bli en starkare region i vår omvärld. En växande högskola kan bidra till detta. Den lockar studeranden från andra platser och de tenderar ofta att stanna kvar på Åland. Det är viktigt att satsa på den enda högre utbildning vi har. Det kanske kostar lite de första åren men på sikt är det en lönande investering!” (Emma Dahlén)

Även tidigare har jag resonerat kring morgondagens möjligheter på arbetsmarknaden. Då såg det ut så här. 

Tycker man pengarna är viktiga kan man här se närmare på vilka utbildningar som ger bäst avkastning!

Björn Blomqvists egna ord kan man lyssna till här.


Det är inte alltid så lätt att veta vart man ska ta vägen här i livet. En trend i dagens nya värld är att folk allt oftare byter jobb vilket är vitaliserande och ett bra tecken på ett starkt samhälle. Människor mår bra av omväxling, framför allt är det utvecklande. 
Utbildningsministern Johan Ehn sammanfattade panelens åsikter med att framtiden kräver flexibilitet, dialog, samarbete över alla gränser och en avdramatiserad inställning till exempelvis det finska språket. Vid bordet från vänster Johnny Åkerholm (Helsingfors universitet), Björn Blomqvist (Rederi Ab Eckerö), Emma Dahlén (Mariehamns stad) och Dan Andersson (Ålands näringsliv).
Framtidsforskarens bästa tips

Och så här får du jobben

Kommentarer

Populära inlägg