Förädla Wiklöf Holding Arena

Vision 13

Utveckla idrotts- och kulturturismen. Uppgradera infrastrukturen inom idrotten för att locka besökare från både öst och väst.

Kommentar: Detta är en känslig fråga men inte desto mindre verklig. Om några år är Wiklöf Holding Arena för liten och duger inte längre att spela ligafotboll på. Om några år är dessutom löparbanorna mogna för renovering. Av det skälet borde man med det snaraste utreda möjligheterna att bygga ett särskilt friidrottscentrum vid Bomans i Ytternäs (bredvid Bollhalla) och göra Wiklöf Holding Arena till ett fotbollsmecka. Det får positiva konsekvenser inte minst för hela besöksnäringen. Det är inte bara vi i Mariehamnscentern som vill driva denna fråga, den har berörts även tidigare av bland andra Olle Fonsell. Den stora utmaningen kommer att vara finansieringen men i den frågan ska man också väga in nyttan gentemot besöksnäringen som ständigt söker säljargument. Alandia Cup är redan i dag turist-Ålands klarast lysande stjärna. Idrottsturismen är enligt min mening en av de delar som på allvar utgör en del av framtidens goda satsningar. I detta arbete borde också Möckelöområdet ingå. Det kunde bli en turistisk kronjuvel men står i dag bara och förfaller, fast det är egentligen en lite annan historia.


Idrottsparken i Mariehamn är platsen där åländska idrottare fostrats ända sedan 1932 (fast egentligen invigdes den officiellt 1933). Nu har tiderna och kraven gjort så anläggningen snart inte längre fyller kraven som toppidrott ställer. Fotbollsplanen är snart för liten och löparbanorna inte tillräckligt bra.Kommentarer

Populära inlägg