Trender och kommuner

Har i dag suttit en hel dag och grunnat på den pågående samhällsreformen tillsammans med ett hundratal beslutsfattare på olika nivåer. Grundtemat är hur framtidens samhällsservice ska skötas och i vågskålen finns den ständiga frågan hur Åland ska klara av att anpassa utgifterna till inkomsterna utan att umbärandena blir för stora. Personligen tror jag inte det behöver vara något större problem med tanke på att vår välfärd är av den kalibern att lite spara inte märks särskilt mycket.

Dagens workshop var en av flera där framtidsfrågorna diskuteras under ledning av konsulter. De bär med sig en påminnelse om vilka trender som är att vänta inom de kommande säg tio åren.

Min slutsats av denna dag är att de åländska kommunerna har en stark plats i framtidens samhälle men att de ser annorlunda ut än i dag. Jag tror på idén att ständigt och outtröttligt uppmuntra kommunkanslierna till samarbete och tjänsteutbyte. Det finns mycket att göra och massor att spara utan att den unika småskalighet som format Åland och fostrat ålänningarna till starka och modiga individer går förlorad eller ens hotas.

Jaja, i morgon över till något helt annat med ett som det verkar högintressant och -aktuellt tema: energi!

Här är några trender som på olika sätt kommer att påverka de kommande tio åren och mer.


Kommentarer

Populära inlägg