Kloka ord om framtiden

I dag var det dags för Åländsk Centerns sommarting i Käringsund. Ett fyrtiotal sympatisörer deltog och diskuterade viktiga frågor under några intensiva söndagstimmar. Som bekant är landskapet Ålands ekonomi ansträngd och det krävs delvis smärtsamma åtgärder för att att bringa ekonomin i balans. I dag finns i runda slängar femtio miljoner euro i landskapets kassa. För fyra år sedan fanns det uppemot etthundrasjuttio miljoner euro i samma kassa. Man måste varken vara matematiker eller ekonom för att begripa att det inte kan fortsätta på det viset. Hålen måste lagas och fartyget pumpas läns. För det får vara som det vill med gamla förmåner och invanda mönster. Om vi inte förmår hålla den åländska ekonomin i skick löper hela självstyrelsen risk att förändras på ett sätt som jag inte tror att ålänningarna vill vara med om.

Vid sidan av det pågår ett intensivt arbete med självstyrelselagen 4.0 som i stora drag ska utgöras av en ram som ålänningarna själva ska kunna fylla med innehåll, vartefter landskapet övertar kompetens från Finland.

Därutöver har vi den allt hetare frågan om jordförvärv vilken förtjänar riktig lagstiftning framom luddiga principer och frågan om den framtida kommunstrukturen kring vilken det finns gott om åsikter.

Och skulle inte detta vara nog har vi det framtida vindkraftsstödet och besparingarna i skärgårdstrafiken att tackla. När det gäller skärgårdstrafiken finns det i stort sett lika många lösningar som det finns byar. Men till skillnad mot de mer eller mindre hemsvarvade förslagen finns det i dag en bra beredning bakom de förslag som landskapsregeringen i detta nu arbetar med. Det sista som skärgården i det jobbet är betjänt av är att skapa konflikter. Uppdraget är besvärligt så det räcker ändå.

Dessutom söker vi som bekant en ny partisekreterare som ska hjälpa oss igenom alla dessa frågor och utmaningar. Ha en fin vecka alla ni andra också!


Finansminister och vice lantrådet Roger Nordlund gav sin syn på den nödvändiga omställningen som ska ske i praktiken i höst.

Partibasen Harry Jansson höjde blicken och analyserade dagens och morgondagens EU på ett sätt som han är överlägsen på i åländsk politik just nu. Inte minst mot bakgrund av de omställningar som väntar i unionen brådskar arbetet med den nya självstyrelselagen.

Kommentarer

Populära inlägg