Bra start för mindre käbbel

I dag följer jag upp finans- och näringsutskottets strävan mot större enighet och samsyn i den åländska politiska världen. Hittills har denna enighet inte riktigt visat sig från sin bästa sida men i utskottet finns tydliga tecken på vilja att förstå hellre än önskan att missförstå.

Skrev därför en insändare i ämnet och passar samtidigt på att önska alla en riktigt skön julhelg:

Enighet kring budget är grund för samsyn

Det är ett tecken i tiden och en föraning om utveckling och framtidstro att Ålands lagting i fredags, i det närmaste enhälligt, sade ja till det betänkande som finans- och näringsutskottet formulerat kring budgeten för år 2021.

Texterna som stöddes av alla ledamöter ställer krav på reformer, långsiktighet och partipolitisk samling. Det offentliga Åland har därmed att förhålla sig till ett dokument som har stöd i alla grupper vilket gör att reformer och utveckling inte bara är önskvärt utan en beställning.

Till exempel kan detta handla om att utveckla det ekonomiska ansvaret inom hela landskapsförvaltningen så att alla kostnader bokförs där de verkligen uppstår. Det inbegriper också ett uppdrag att leverera ett modernare sätt att styra i form av ett budgetpolitiskt ramverk och mycket annat som kan uppfattas som snärjigt men i själva verket kokar ner i att intäkterna ska räcka till utgifterna och nödvändiga investeringar – precis som i ett alldeles vanligt hushåll. Detta måste ske för att vi ska kunna fortsätta upprätthålla välfärd och trygghet till alla ålänningar.

För att veta hur stort detta handlingsutrymme är krävs långsiktiga prognoser som i och för sig är osäkra men som ändå tjänar som en ram inom vilken vi kan bygga framtiden. Historien har gång på gång visat att det saknats nödvändigt samförstånd kring det ekonomiska handlingsutrymmet vilket gör långsiktiga lösningar svåra. I dag är det svårare än någonsin att skapa denna ram som samtidigt är viktigare än förut att förhålla sig till. Till följd av den osäkerhet som råder är det också nödvändigt med breda överenskommelser och samsyn snarare än snabba och lokalpolitiskt drivna beslut. Landskapet Åland är i dag i stort behov av diskussioner och samverkan för att nå en gemensam syn kring de stora frågorna. I det arbetet måste vi alla sträva mot att förändra sättet vi hittills arbetat på, något som berör alla partier och ledamöter i lagtinget, och byta ut gnabb och felsökning mot genuina försök att driva frågor framåt. I behandlingen av budgeten för 2021 präglades finans- och näringsutskottet av denna vilja till långsiktiga och breda lösningar.

Vi valde bort polarisering för att istället söka gemensamma nämnare och det är ett starkt exempel på ett paradigmskifte som alla vinner på. Läget är utmanande för hela Åland till följd av pandemin som skärper kraven på alla som bär ansvar för vår självstyrelse och de företag som med sina skatter bär upp vår samhällsekonomi. I den mån det hittills funnits spelrum för käbbel mellan partierna råder nu nya tider som förändrar de politiska landskapen norrut och västerut. Det är hög tid att detta sker även på Åland; vi är alldeles för få och sårbara för att stå splittrade.

Jag hoppas alla läser och tar till sig utskottets betänkande och bär med sig budskapet från ett enigt lagting – om någonsin är det nu läge att med kraft och beslutsamhet nå överenskommelser över blocken med målet att skapa en självstyrelse som klarar sig även i framtiden. De stundande helgerna kommer väl till pass för denna nödvändiga tankeövning. Önskar med detta en fridfull julhelg, ett gott slut och ett nytt och friskt 2021, det första året då vi ska fira den självstyrelse som tjänat oss så väl sedan det började den 9 juni 1922.

Jörgen Pettersson
Ordförande i finans- och näringsutskottet
Ska man lyckas i pussel krävs tålamod och samarbete; ungefär så är det i politiken också och nu är dags att sluta bråka om bitarna för att koncentrera sig på helheten.


Kommentarer

Populära inlägg