Dags bli kvitt mårdhunden

Jakten på vargen i Hammarland är nödvändig och den sker i grevens tid. Det är obegripligt att det dröjt så länge. Varg hör inte hemma på Åland och därför ska den bort.

En annan art som inte är lika skräckinjagande som vargen men minst lika förödande är mårdhunden som sakta och säkert etablerat sig på Åland. Förr var våra skogar fyllda av skogsfågel som orre, järpe, morkulla och i bästa fall tjäder. I dag är skogarna tysta och skälet till detta är att mårdhunden inte bara etablerat sig på Åland, den har tagit över våra skogar och gjort tillvaron för nämnda skogsfåglar omöjlig.

Mårdhunden är en invasiv art som tagit sig till Åland köksvägen. Den äter allt och är särskilt intresserad av häckande fåglar och deras ägg. I mårdhundens spår klarar sig ingenting i småviltsväg och den sprids i en omfattning som är svår att greppa. Varje mårdhundshona föder i snitt sju ungar och resten är enkelt att lista ut.

Läget är prekärt och det måste till rejäla åtgärder. Jag menar att målet borde vara att utrota mårdhunden med alla till buds stående medel. Detta inkluderar rejäla skottpengar, det handlar om en investering för att de åländska skogarna på nytt ska bli fyllda av liv, inte mårdhundar.

Så här ser mårdhunden ut, söt på utsidan men eländig i verkligheten. Mårdhundarnas framfart på Åland har satt stopp för livet i skogen.

Kommentarer

Populära inlägg