Med hopp om förbättring

Jag betraktar mig inte som en blivande gnällgubbe som klagar över skräp på gatan. Hellre plockar jag upp det själv. Inte tycker jag hellre det är antalet sopkorgar som är problemet när folk väljer att kasta skräp på gatan. Det är individen som gör fel, inte systemet.

När det däremot gäller hur vår stad sköts är frågan lite mer komplex. Övergripande betalar vi skatt för att våra gemensamma utrymmen ska vara snygga och inbjudande. Man kan till och med säga att vi betalar väldigt mycket för detta och därmed har rätt att ställa krav. När det gäller Mariehamn marknadsför vi oss på alla upptänkliga sätt och sätter in massor av arbete för att locka folk till staden. Mot den bakgrunden är det inte okej när förvaltningen väljer att se bort från slarviga gräsmattor och vildvuxna maskrosor.

Detta är synd och gör det svårare att locka återvänande turister. Detta blev extra tydligt i söndags då vi firade vår självstyrelsedag, årets viktigaste dag. De kryssningsresenärer som då strosade genom vår esplanad fick en mycket märklig bild av staden. Till detta kan man också lägga stadshusbacken och det sorgligt eftersatta området söder om hamnterminalen. Det är på något sätt provocerande när staden först investerar tungt i trivsel och sedan glömmer bort att sköta om det.

Här finns plats för bättring och därför skrev jag en liten insändare:

Dags för staden att vakna

Det finns sådant som är viktigare än annat att hålla i minnet, när man lever på sina besökare. Till det hör att ens hem ska vara snyggt när man bjuder gäster till fest.

I våras när årets kryssningssäsong inleddes med M/S AIDAcara uppdagades att staden tyckte det var för tidigt att öppna toaletterna på Lilla holmen.

I går hände det igen fast på ett annat sätt. Åland firade sin 97:e självstyrelsedag och vid kaj i Västerhamn låg kryssningsfartyget M/S Star Breeze med 200 passagerare. Några av dem valde att promenera genom vår esplanad vilken rätt skött hör till världens vackraste. Fel skött känns den slarvig och inte så välkomnande. Så var fallet i går, på årets i symbolisk mening mest betydelsefulla dag. Gräset var högt och maskrosorna hade tagit över.

Detta ska alltså ses som en vädjan till de som planerar insatser. Försök arbets så att gräset i esplanaden och staden är snyggt när vi firar självstyrelsedagen, och annars också. Det är något som alla skattebetalare, med all rätt, förväntar sig.

Om vi ska fortsätta att bjuda in folk är det viktigt att vårt hem är snyggt och inbjudande. Inte minst är det en god affär och i vart fall det brukar vara viktigt för alla ålänningar.

Så här ser det ut på den annars rätt mysiga uteplatsen söder om hamnterminalen. Goda ambitioner har förstörts av bristfälligt underhåll.

Detta har inte uppstått på bara ett år. Tydligt är det att man helt enkelt gett katten i skötseln.

Nova kollar förundrat på förfallet.

Kommentarer

Populära inlägg