Välkomna till Åland!

Nu är vi där och i dag och tre dagar framöver blir Åland centrum för hela Östersjön och dess 85 miljoner människor. Nja, kanske inte riktigt för livet pågår ju överallt men de facto är Mariehamn och Åland dessa dagar värd för Östersjökonferensen (Baltic Sea Parliamentary Conference) som samlar demokratiarbetare i form av parlamentariker, experter och tjänstemän från alla länder runt vårt innanhav.
Den här skylten möter de besökare som anländer färjvägen.

Nu hissar vi flaggan och ser till att så många som möjligt i länderna kring Östersjön vet vilka vi är och vad vi står för.

Tillsammans ska vi alla formulera ett manifest som sedan skickas till samtliga regeringar som ett budskap från oss lagstiftare. Några av förslagen blir lagstiftning, andra tjänar mer som inspiration men alla är resultatet av en vilja att skapa en bättre värld, mer fred och renare hav.

BSPC är en plats där Åland betraktas som jämlik med Tyskland, Ryssland, Sverige, Finland och så vidare. Här är vi det subjekt vi vill vara och här har självstyrelsen betydelse. Detta hoppas jag Finlands president Sauli Niinistö lyfter fram då han invigningstalar på måndag. Inför konferensen skrev jag några rader i form av en insändare i de lokala tidningarna och i Hufvudstadsbladet, det är viktigt att hela Finland vet vad vi gör. Självstyrelsen kan vi aldrig berätta för mycket om.

Skäl för Åland känna stolthet
I helgen anländer ett stort antal parlamentariker från våra grannländer till Åland. Dessa närmare 200 politiska ledare och deras tjänstemän samt expertorganisationer representerar 85 miljoner människor som bor i länderna som omger Östersjön – närmare bestämt elva nationella och elva regionala parlament samt fem parlamentariska organisationer som till exempel Nordiska rådet och Pabsec (Svarta havet) med flera.

För första gången är det Åland som leder denna organisation som heter Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) och kröner ordförandeåret med en konferens som ska handla om samarbete över gränser, kampen för hållbarhet, grön energi och vikten av att samtalet aldrig får tystna. Tack vare medlemskapet i BSPC kan vi på Åland göra oss hörda till Polen, Tyskland, Ryssland, Estland, Sverige, Norge, Finland och så vidare. BSPC är en demokratisk tankesmedja där förslag diskuteras och initiativ behandlas. Resultatet från den åländska konferensen blir en resolution som skickas till regeringarna i samtliga medlemsländer och sedan, ibland, inte alltid, blir konkreta åtgärder och lagstiftning.

BSPC startades 1991 på initiativ av Finlands riksdags dåvarande talman Kalevi Sorsa. Han och de finländska parlamentarikerna såg behovet av en mötesplats för demokratiernas företrädare i kölvattnet av Sovjetunionens kollaps och Baltikums nyvunna frihet. Det kalla kriget uppstod till följd av tystnad och misstänksamhet vilket aldrig fört mänskligheten framåt. Östersjökonferensen är det motsatta och uppmuntrar samtal och öppenhet vilket skapar förtrolighet. Medlemsstaternas gemensamma nämnare är Östersjön, ett av världens mest trafikerade hav och en fantastisk möjlighet för alla länder som utgör dess grannar. Ändå har vi inte behandlat detta hav med den respekt det förtjänar. Vi har övergödning, nedsmutsning, rovfiske och mer som vi alla är en del av och måste hantera. Det gör vi inom ramen för BSPC.

Mot den här bakgrunden är det viktigt att Finlands president Sauli Niinistö deltar och delar med sig av republikens syn på gemensamma utmaningar. Att det sker på Åland skänker extra styrka till det han säger. Alla länder är förvisso unika men Finland är tack vare Åland och dess internationellt garanterade självstyrelse extra unikt! På goda grunder kallar vi oss Fredens öar som ett resultat av neutralisering och demilitarisering, Åland är ett levande exempel på konflikthantering som år 1922 fyller 100 år.

Åland och ålänningarna har skäl vara stolta över att de stora länderna väljer att lyssna även på oss som är små. Under detta ordförandeår har det blivit tydligt att det inte bara handlar om storlek och befolkningsmängd när det gäller hur världen ska skötas och utvecklas. Det är kraften i tanken och spänsten i idéerna som räknas.

På Åland har vi en levande och duglig självstyrelse som fostrat driftiga, ansvarstagande och modiga medborgare. Tack vare vår historia begriper vi vikten av diplomatiska kontakter och storheten i förhandlingar. Åland är de facto en förebild på väldigt många sätt när det gäller samhällsbygge, fred och en vilja att nå längre tillsammans.

Inom Östersjökonferensen och bland dess medlemsländer är Åland ett subjekt med både vilja och förmåga att förändra. När alla våra gäster återvänder hem på tisdag hoppas jag de gör det med en känsla av att vilja komma tillbaka och bli lite mer åländska – oberoende var de bor.

Jörgen Pettersson
President för BSPC

Kommentarer

Populära inlägg