Pleijel lyfter hela Åland

Ett stort grattis går i dag till Kökars egen dynamo och ambassadör Christian Pleijel som häromdagen valdes till styrelseordförande för det Nordiska skärgårdssamarbetet! Det är en hedervärd och betydelsefull uppgift i tider som dessa då makt tenderar att centraliseras och samhällen likriktas. Vännen Pleijel hör till de som aldrig nöjer sig med att betrakta världen från den egna kammaren, han vill vara med och påverka och förbättra – detta har han visat prov på många gånger tidigare:

När Simskäla lyftes i europeiska sammanhang fanns Christian Pleijel med på ett hörn. 
Hur man läser en ö skrev Pleijel en både lärorik och underhållande bok om. 
Som generalsekreterare i European Small Island Federation kom Pleijel och spred kunskap när Centern ordnade sommarting.
Igen, stort grattis och tack för att du aldrig tycker det räcker att bara göra som andra säger utan visar att själv ofta kan bäst.

Christian Pleijel lyfter hela Åland i sin nya roll som ordförande för det stora skärgårdssamarbetet.

Här bor nästan 50.000 personer som alla har nytta av att det Nordiska skärgårdssamarbetet är starkt och vitalt.
Att just Kökars starke röst leder denna organisation för de kommande två åren sitter som en keps eftersom Kökar ligger precis mitt i skärgårdssamarbetets område, och genom att Kökar är ett skärgårdssamhälle med stora utmaningar, stora idéer och stor kraft, som kan tjäna som föregångare i många avseenden.

Skärgårdssamarbetet sträcker sig tvärsöver Östersjön, från Kuorsalö i Kymmenedalen i nordost över Nyland, Egentliga Finland, Åland, Stockholm, Uppsala och Södermanland till Stora Ålö i Östergötland i sydväst. Här finns över 100.000 öar, holmar, kobbar och skär som bildar en grund tröskel tvärs över Ålands hav och som skiljer den saltare, egentliga Östersjön från Bottenhavets sötare vatten. Nästan 50.000 personer bor året om på 250 öar i området.

Christian Pleijels egna ord om den nya utmaningen:

Skärgårdssamarbetet fokuserar på aktuella utmaningar där samarbete kan göra skillnad. Skärgårdssamarbetet har ett brett nätverk och kan fånga, föra fram och förbereda viktiga frågor som inte redan hanteras av etablerade aktörer. Vi kan bevaka, förstå och förstärka vad ö-samhällena vill och gör. Det blir lättare när den som håller i klubban själv är öbo (inte så vanligt).

Vi anstränger oss att vara konkreta. Så är det på Kökar och så var det när Wangari Maathai ville att kvinnor från hennes hemland Kenya skulle plantera träd för att få brännved och stoppa jorderosionen. Hon sa: ”Innan du har grävt ett hål, planterat ett träd, vattnat det och fått det att överleva, så har du inte gjort ett dugg. Du har bara pratat.” Hon fick Nobelpriset 2004.

Kommentarer

Populära inlägg