Det krävs mycket fotarbete

Som jag tidigare berättat är det för närvarande Åland som innehar presidentämbetet för Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC). Det är ett förpliktigande uppdrag i dessa tider när läget i Östersjön är spänt och behovet av ständiga samtal stort. Inte minst kan vi med historien som stöd visa upp vårt Åland som ett mäktigt exempel på krishantering.

Till följd av detta får jag kalla mig president för BSPC fram till nästa höst då Östersjökonferensen i Mariehamn 26-28 augusti avslutar uppdraget. Det är ett år fullt av öppningar till både viktiga och inspirerande möten.

Som det med Dalai Lama i fjol i Strasbourg då jag även berättade om Åland för tyske presidenten Norbert Lammert och Valentina Matvienko, Rysslands nummer två och ordförande i det ryska federationsrådet.

Just nu pågår därför ett intensivt arbete för att ordna en åländsk konferens med ett starkt innehåll och många besökare. Till exempel genom att berätta om vårt arbete inför Nordiska rådet senaste vecka. Här finns också en länk till BSPC:s hemsida där mer information och fler bilder går att hitta.

Sammankomster som just Nordiska rådet är värdefulla av många skäl. Till exempel uppstod tillfälle att prata om Åland och vår stundande konferens med statsminister Juha Sipilä (som jag efter möten i olika sammanhang börjar känna hyggligt) och som inser vikten av att Finland lyfter Ålandsexemplet när det handlar om internationell krishantering.

Jag fick också tillfälle att prata med och bjuda in president Martti Ahtisaari till konferensen, han må vara åttio år gammal men tanken är lika knivskarp som rösten är stark. Presidenten lyssnade artigt, önskade lycka till och tog inbjudan med sig. Om det sedan blir verklighet är för tidigt att säga. ”Jag är åttio år gammal och vill inte riktigt planera så långt in i framtiden”, sade Ahtisaari.

Planeringen av en konferens kräver massor av fotarbete och det började redan i fjol med ett möte med utrikesminister Timo Soini.

Men ska man lyckas locka ministrar gäller det att börja nerifrån och arbeta sig uppåt. Därför var det extra inspirerande att vi fick audiens på utrikesministeriet där enhetschefen för norra Europa, Kalle Kankanpää, tog emot tillsammans med ordföranden för Östersjöstaternas råd, Kristina Pingoud. De lovade hjälpa till i våra förberedelser och ansträngningar med att skapa bästa möjliga Östersjökonferens.

Inkommande vecka väntar bland annat Baltic Assembly i Tallinn där jag hoppas på nya tillfällen att berätta om Åland och vilken unik och kreativ mötesplats vi är – för hela Östersjön.


Finlands statsminister Juha Sipilä är en trevlig man som trots många utmaningar i det dagliga jobbet med att styra Finland även visar intresse för den världsunika självstyrelse som Åland utgör. Vi är överens om att det som är bra för Åland även är bra för Finland. Till exempel skulle en eventuellt ny parlamentsplats sitta bra!

Det är tillsammans med bland andra BSPC:s generalsekreterare Bodo Bahr, till vänster, som jag jobbar för att skapa bästa möjliga Östersjökonferens på Åland nästa år. 

President Martti Ahtisaari lyssnade intresserat på våra planer för nästa års BSPC-konferens i Mariehamn. Det krävs många möten och vassa argument för att skapa bästa möjliga innehåll och president Ahtisaari är en legend inom området krishantering i världen, inte minst efter Nobels fredspris år 2008.

Så här kan det se ut under pågående högmässa, förlåt, Nordiska rådsmöte.

Åland har just nu två internationella presidenter som jobbar stenhårt med att sprida Ålandsexemplet och göra Åland till en ännu viktigare del i Östersjön. Till vänster Nordiska rådets president Britt Lundberg och till höger undertecknad.

På utrikesministeriet möttes vi av Kristina Pingoud och Kalle Kankanpää (till höger). Längst till vänster åländske sekreteraren för BSPC-delegationen, Sten Eriksson.

Kommentarer