Snart tar Åland över

Hälsningar från Hamburg där BSPC arrangerar sin tjugosjätte konferens. Rubriken är Innovative Science, Sustainable Tourism … Participation and Cooperation in the Baltic Sea Region. Frågorna hanteras av alla parlament runt hela Östersjön, representerande sammanlagt åttiofem miljoner människor.

BSPC är platsen där idéer testas mot varandra, här diskuterar parlamentariker lokal och global politik och formulerar förslag som sedan skickas till regeringarna för åtgärder.

BSPC är en otrolig och framåtblickande organisation som gjort skillnad för hela Östersjön sedan starten 1991. På tisdag tar Åland för första gången över ordförandeskapet för organisationen vilket kulminerar i att den stora konferensen ordnas på Åland nästa höst.

Detta är ingen enmansshow. Jag är glad att ha delegationssekretare Sten Eriksson och Maj Falck vid min sida tillsammans med kollegerna Annette Holmberg-Jansson, Ingrid Johansson och Sara Kemetter. Tillsammans har vi gjort det möjligt för Åland att flytta fram självstyrelsen i Östersjössamarbetet.


Nuvarande ordförande i BSPC är talman för Hamburg och heter Carola Veit, till vänster Janis Vucans, ordförande i Lettlands finansutskott samt undertecknad som tar över som ordförande på tisdag.

Den historiskt imponerande plenisalen i Hamburgs stadshus innan konferensen drog igång.

Och efter inledningen, fullt till sista plats. Dessa tvåhundra+ parlamentariker och tjänstemän kommer till Åland nästa år!

Kommentarer

Populära inlägg