Angreppet mot folksjälen

Det största problemet med den föreslagna kommunreformen, förutom lagstridigheten och den panikliknande tidtabellen, är att den utgör ett angrepp mot den åländska folksjälen. Ålänningarna har aldrig gått med på att bli tillrättavisade eller tvingade. Detta går hundratals år tillbaka i tiden och har skapat den välfärd vi åtnjuter i dag. När ryssarna kom ställde sig exempelvis kumlingeborna upp som en och slog angriparna tillbaka. Detta mönster går igen. Ålänningarna har inte bekänt sig som svenskar och inte som finländare utan rätt och slätt som ålänningar som vill ta ansvar för sin egen vardag och framtid. Åland och ålänningarna har gått sin egen väg och lyckats väl med det.

Därför blir motståndet på många ställen kompakt när vår egen landskapsregering med bräcklig majoritet går in för att tvinga, kuva och härja och underförstått säga att alla de som varit med och skapat Åland inte längre gör ett bra jobb eller i vart fall inte kan göra det framöver. Att de inte är kostnadseffektiva utan i själva verket äventyrar den välfärd de kämpat så hårt för att bygga och behålla.

Ålands självstyrelse är unik liksom våra små kommuner som valt att lösa sina utmaningar på olika vis, ofta med ideella och frivilliga insatser. De har skapat förutsättningar för företag, bostadsområden, skolor, äldreomsorg, dagisar, turism, ungdomslokaler, närbutiker, idrottsframgångar och så vidare. De är inte perfekta, det är inget. Men de är självstyrda och det är viktigt. Hade landskapsregeringen inte råddat till det hela hade dessutom Kommunernas socialtjänst (KST) varit verklighet i höst. Nu flyttas även denna reform framåt, helt i onödan och till skada för medborgarna.

Åländsk Center bildades för att stärka självstyrelsen och det behövs i dag mer än någonsin. Vi tror på ålänningarnas och kommunernas kraft att sköta sina åtaganden och sin vardag. Det sägs i debatten att den aktuella reformen behövs för att spara pengar på administration. Sanningen är att detta i dag utgör mellan fem och tio procent av utgifterna och att inbesparingarna finns inom socialväsendet och skolan samt barn- och äldreomsorgen. Färre enheter gör det knappast billigare men garanterat sämre.

Vi vill att kommunerna på egen hand får lösa de utmaningar framtiden i alla tider burit med sig. Så fungerar självstyrelse. Landskapsregeringens arbete med tvångssammanslagning går ut på att splittra för att härska vilket är motsatsen till själva idén med självstyrelsen och den åländska själen.

Åländsk Center
Jörgen Pettersson


Så här ser kommunkartan ut i dag. Om regeringens förslag till ny kommunreform går igenom återstår bara fem kommuner vilket gör makten mer centraliserad, vilket även Nya Åland för inte så länge sedan konstaterade.

Kommentarer

Populära inlägg