Krigsbarnen kom till Sverige

Det var denna dag, fast år 1940, som de första finländska krigsbarnen anlände till tryggheten i Sverige. Finland var under press från Sovjetunionen som med vapenmakt ville inlemma den unga republiken i det väldiga kommunistriket.

Tack och lov klarade Finland krisen men man gjorde det inte utan hjälp. Sverige kom till undsättning i form av såväl stridskraft till fronten som säkerhet för barnen. ”Finlands sak är vår”, löd parollen som gav prov på osjälviskhet och generositet.

Det har Sverige gjort många gånger genom historien medan Finland ofta varit mer styvnackat. Det ter sig en dag som denna mycket underligt. För varför ska egentligen Finland inte göra likadant i dag mot krigets offer som Sverige gjorde år 1940 och framåt?

• Här finns en bakgrund till hela kriget.
• Allan räddade landet.
• Freden som sent omsider kom.
Så här kunde det se ut när de finländska krigsbarnen anlände till säkerheten i Sverige på 1940-talet. Varje barn märktes med en tydlig adresslapp.

Kommentarer

Populära inlägg