Äntligen, lagtinget börjar igen!

Arbetet i Ålands lagting är igång för ett nytt arbetsår! Nu ska det lagstiftas och grejas för att självstyrelsen även i fortsättningen ska stå stark. Det började traditionsenligt med kyrkgång och -sång och kaffe och tårtkalas. Dessutom landade nästa års budget på bordet vilket skapar massor med möjligheter och antagligen några rätt vilda debatter. Fast de återkommer vi till. Gudstjänsten sköttes på ett formidabelt vis av Saltviks församlingspastor Carolina Lindström som hittade de rätta punkterna i sina ord. Hon varnade för fallgropar och vilseledande stigar och manade till besinning när det gäller jakten på syndabockar.

Hon påminde också om att makt korrumperar och varnade så där i allmänhet för att skrämma folk till tystnad. Makt ska inspirera och uppmuntra, inte trycka ner och det är, enligt mitt enkla förmenande, rätt ord i rätt tid.

Vid sidan av predikotexterna bjöds det även på skönsång av Andrea Mattsson som kompades av Anders Laine på piano, Jochum Juslin, bas, och Kim Jansson, slagverk.

Här kommer några bilder från öppningsdagen. Den första och sämsta tog jag, de andra har jag lånat från Nya Ålands bildspel, för att de är så roliga!


Saltviks församlingspastor Carolina Lindström.

Vännen Johan Ehn återvaldes enhälligt som talman. Han är en lyssnande och inkännande man som gör ett hyggligt jobb.

Näringsminister Camilla Gunell hade av allt att döma roligt åt förslaget att brandskatta fisketurister.

Infrastrukturminister Mika Nordberg försöker förklara för Tage Silander varför det är nödvändigt att så fort som möjligt bygga en bra till Kyrkogårdsö.

Finansminister Mats Perämaa var glad som lärka i solsken när lagtinget träffades för ett nytt arbetsår. Det måste ha varit för att han hälsade på mig!

Första vice talman Veronica Thörnroos i talarstolen, försäkrande att hon ska sköta om Åland efter bästa förmåga.

Lagtingsdirektör Susanne Eriksson, som också driver en inredningsblogg, och ålderstalman Bert Häggblom räknar röster och grejar på.


Kommentarer

Populära inlägg