Viktigt med bra förebilder

Det är en gammal sanning att framgång föder framgång och att vi alla borde inspirera varandra. I dag kom beskedet att Meyer Werft i Åbo landat en nybeställning om två kryssningsfartyg till RCCL. Detta är viktigt för sjöfarten, Finland, Åland och så vidare. Jag skrev också en text om detta till Sjöfartstidningens Ålandsblogg.

På temat förebilder kan vi också lyfta in sjöfartsarbetaren (det är så han helst vill kallas) Alpo Mikkola som med sina egna händer först byggde rederiet Godby Shipping Ab och nu ägnat fem år åt att bygga en modell av rorofartyget Misida. Det är imponerande på en rad olika sätt.

Inför framtida utmaningar är det också viktigt att ständigt se möjligheterna istället för hindren. Två som gjort det är ålänningarna Marcus Högblom och Dick Björkqvist som jobbar på ett av industri-Finlands mest innovativa och framtidskramande företag, ABB Marine i Helsingfors.

Listan över goda exempel kan göras lång och det är hoppingivande. I allas vårt intresse ligger att vi ska skapa förutsättningar hellre än stänga och släcka. Pessimister lever på hoppet att en dag få rätt och kallar sig i brist på annat för realister. Sådana har ännu aldrig skapat förutsättningar för framgång. Dagens exempel är bevis på att oförvägenhet lönar sig.

En av världens allra största förebilder var Nelson Mandela som figurerat både en och två gånger i denna blogg. När han föddes var nationen Finland inte ens ett år gammal.

Kommentarer

Populära inlägg