Det gäller att vara tydlig

I veckan som gick pratades det dubbla roller i lagtinget. När ministrar dels ska sköta viktiga portföljer borde det inte lämna tid över för kommunala toppjobb. Följde upp detta med en insändare i gårdagens tidningar. Läget i Gibraltar är annars perfekt. Återkommer snart med bilder!
Viktigt med tydliga roller 
Snart sitter hälften av ministrarna i Ålands landskapsregering samtidigt som ordföranden i sina kommunfullmäktigen. Det leder till en maktkoncentration som inte gynnar självstyrelsen. Denna fråga har i veckan diskuterats i lagtinget med anledning av en lagmotion som vi står bakom. Syftet med motionen är att tydliggöra rollerna i samhällets ledarskikt. Vår uppfattning är att ministrar med uppgift att sköta självstyrelsen inte ska inneha ledande ställning i kommunerna. Hanteringen av Åland kräver fokus och tydlighet. Självstyrelsen behöver ett hundraprocentigt engagemang och då finns inte plats för kommunala extraknäck och tydliga jävsproblem. Vi behöver mer idealism, inte individualism, i självstyrelsesystemet. Därför föreslår vi en lagändring och vi kan tänka oss att den införs från och med nästa mandatperiod för att ingen ska känna sig utpekad.


Centerns lagtingsgrupp
Så här borde det inte se ut där makten sitter.

Kommentarer

Populära inlägg